KATIRCI (TDK)

Katırlarını kira ile işleten veya katırlarla eşya taşıyan kimse.

Katırcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı K sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATIR Nedir?


1 . Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan.
2 . sıfat, mecaz Kaba, bayağı, görgüsüz (kimse).

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A C I I K R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Katırcı,

6 Harfli Kelimeler

Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Arıcı, Arkıt, Artık, Atıcı, Katır, Kırat, Kırca, Kırcı, Kıtır, Tıkır, Tırak, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Artı, Atık, Atkı, Cart, Cırt, Irak, Itır, Karı, Kart, Katı, Kıta, Rakı, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Art, Car, Cık, Ira, Irk, Kar, Kat, Kır, Kıt, Tak, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.