KATILGANDOKU (TDK)

Gözeleri şekilsiz bir ara madde içinde bulunan, organların asıl dokularının aralarını dolduran doku.

Katılgandoku kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi G , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi O , onbirinci harfi K , onikinci harfi U . Başı K sonu U olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASIL Nedir?


1 - Bir şeyin kendisi, örnek, "kopya" karşıtı.
2 - Kök, köken, kaynak.
3 - Gerçeklik, °esas, °hakikat.
4 - Soy, °nesep.
5 - Gerçek.
6 - Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
7 - Aranan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
8 - Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ŞEKİLSİZ Nedir?


1 . Belirli biçimi olmayan: "O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu."- M. Ş. Esendal.
2 . Biçimi bozuk: "Birçok odaları ve birçok pencereleriyle bu bina biraz şekilsiz bir yalıydı."- A. Ş. Hisar.

A A D G I K K L N O T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dokunaklı,

8 Harfli Kelimeler

Kulaktan, Kundaklı, Okunaklı, Takılgan, Tıngadak, Ugandalı,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Anadolu, Ataklık, Atılgan, Dolantı, Dukalık, Kakaolu, Kanatlı, Katalog, Konalga, Kontluk, Lokanta, Noktalı, Ondalık, Takınak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Alakok, Anadut, Analık, Analog, Anlatı, Atalık, Atonal, Dalgın, Dolgun, Donatı, Ganalı, Kalkan, Kaltak, Kangal, Koltuk, Kontak, Kundak, Natıka, Odalık, Okkalı, Olanak, Talkın, Tıgala, Tokalı, Tokluk, Tonluk, Ulantı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Akdut, Aklan, Aklık, Akont, Algın, Alkan, Altık, Altın, Analı, Andık, Angut, Anlak, Anlık, Antlı, Dalak, Dalan, Dalga, Dalgı, Dılak, Dolak, Dolgu, Donlu, Donuk, Dualı, Galat, Galon, Guano, Itlak, Kadın, Kakao, Kalak, Kalan, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanık,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akak, Akıl, Akın, Aklı, Akut, Alan, Aldı, Algı, Alık, Alın, Altı, Alto, Anal, Anık, Anıt, Anka, Anot, Anut, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Dana, Dang, Dank, Data, Doku, Dolu, Duka, Gala, Gato, Gıda, Gına, Gonk, Kadı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Agu, Aka, Akı, Ala, Alg, Alo, Alt, Ana, Anı, Ant, Ata, Aut, Dal, Dok, Don, Dua, Dul, Dun, Dut, Gak, Gık, Gol, Gut, Kak, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kod, Kok, Kol, Kot, Kul, Kut, Lak, Lan, Lok,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, At, Do, La, Od, Ok, Ol, On, Ot, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.