KATIŞMAK (TDK)

Bir topluluğa karışmak, katılmak: "O da bize katıştı."- .

Katışmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞMA Nedir?


1 . Karışmak işi: "Macarların çoğunun bize benzeyişinin bir nedeni de bu döl karışmasıdır."- H. Taner.
2 . Engelleme, araya girme, müdahale.
3 . Düzeni bozulma.

KARIŞMAK Nedir?


1 . İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek: "Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı."- H. R. Gürpınar.
2 . Düzensiz, dağınık olmak: "Yanıma her tarafı titreyerek sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi."- R. H. Karay.
3 . (nsz) Bulanmak, duruluğunu yitirmek: "Hava birden karıştı. Zihnim karıştı."- .
4 . (nsz) Açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek: "Kaymakam işin karıştığını anlayarak..."- M. Ş. Esendal.
5 . Müdahale etmek, araya girmek: "Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü."- F. R. Atay.
6 . Engellemek, araya girmek.
7 . Bir araya gelmek, katılmak: "Bingazi'deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı."- Ö. Seyfettin.
8 . İlgilenmek, müdahale etmek, el atmak: "Ben, dedim, başkalarının soy adlarına nasıl karışabilirim?"- M. Ş. Esendal.
9 . Yetkisinde bulunmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak: "Bu işe belediye karışır."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

KATILMAK Nedir?


1 . Katma işi yapılmak: "Süte su katılmış."- .
2 . Bir topluluğa girmek, iştirak etmek: "Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların oyunlarına katıldım."- N. Cumalı.
3 . Ortak olmak, benimsemek: "Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi."- Ç. Altan. katılmak (II) (nsz) Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek: "Babam biraz surat astı, anam katıldı gülmekten."- F. R. Atay.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

A A I K K M T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Katışmak, Takışmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Atışmak, Kakışma, Kaşımak, Katışma, Şakımak, Takışma, Taşımak, Tıkamak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Atışma, Kakıma, Kaşıma, Katmak, Şakıma, Takmak, Taşıma, Taşmak, Tıkama, Tıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Akmak, Akşam, Aktaş, Aşmak, Atmak, Atmık, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Kaşık, Katık, Katım, Katkı, Katma, Makak, Makat, Makta, Şakak, Takım, Takma, Taşak, Taşım, Taşma, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akım, Akış, Akma, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Kaka, Kama, Katı, Kıta, Maaş, Maşa, Şaka, Şama, Taam, Taka, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Kak, Kam, Kaş, Kat, Kış, Kıt, Maş, Mat, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Aş, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.