KASNAKÇI (TDK)

Kasnak, elek, ölçek vb. tahta işleri yapan kimse.

Kasnakçı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

KASNAK Nedir?


1 . Enli çember.
2 . Kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi.
3 . Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember.
4 . mimarlık Bir sütunun gövdesini oluşturan silindir biçimindeki taşların her biri.
5 . mimarlık Kıyıları oluk biçiminde pervazlı, metal ve tahtadan yapılmış çember.
6 . spor Pehlivanların giydikleri kispetin bele gelen bölümü.
7 . teknik Makinelerde, bir milden başka mile hareket geçiren kayışların takıldığı demir çember.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ÖLÇEK Nedir?


1 . Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü.
2 . sıfat Bu ölçü miktarında olan: "İki ölçek buğday."- .
3 . Tahıl ölçmeye yarar kap, kile.
4 . coğrafya Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran: "Yüz binde bir ölçeğinde bir harita."- .
5 . fizik Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran.
6 . eskimiş Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

A A I K K N S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kasnakçı,

7 Harfli Kelimeler

Çanaksı, Kıskanç,

6 Harfli Kelimeler

Iskaça, Kaçkın, Kakınç, Kasınç, Kasnak, Kıskaç,

5 Harfli Kelimeler

Aksak, Aksan, Çakın, Çanak, Çıkak, Çıkan, Kaçak, Kaçık, Kakaç, Kakıç, Kanık, Kanka, Kasık, Kasnı, Kıska, Nakıs, Saçak, Saçık, Sakak, Sakın, Sanık, Sıçan, Sıkça,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akın, Anaç, Anık, Anka, Asık, Askı, Çakı, Iska, Kaça, Kaçı, Kaka, Kana, Kanı, Kasa, Kask, Kına, Kısa, Saçı, Saka, Sana, Sanı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Çak, Çan, Çın, Kaç, Kak, Kan, Kas, Kıç, Kın, Nas, Saç, Sak, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.