KASİDECİ (TDK)


1 . Kaside yazan şair.
2 . mecaz Birine yaranmak amacıyla aşırı övgüde bulunan kimse.

Kasideci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KASİDE Nedir?

On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÖVGÜ Nedir?

Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye: "İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi."- N. Cumalı.

ŞAİR Nedir?


1 - Ozan.
2 - Geniş bir hayali olan, duyarlı, duygulu kimse.

YARANMAK Nedir?


1 . Bir davranışla birini memnun etmek: "Vatanın hukukunu müdafaa etmek lazımken düşmana yaranmak bahanesi altında..."- H. C. Yalçın.
2 . mecaz İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye, gözüne girmeye çalışmak.

A C D E K S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kasideci,

7 Harfli Kelimeler

Kaideci,

6 Harfli Kelimeler

Eskici, Kaside, Kesici,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aside, Dikse, Ekici, Kaide, Sadik, Sidik,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akse, Aksi, Cedi, Cide, Disk, Edik, Eksi, Esik, Eski, İade, İdea, Kase, Kedi, Sade, Saik, Sake, Saki, Seci, Seda, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Aks, Asi, Ask, Dek, Dik, Eda, Edi, İde, İka, İki, İsa, Kas, Kes, Sac, Sak, Sek, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, As, Ce, De, Ek, Es, İs, Ke, Ki, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.