KASABALI (TDK)

Kasaba halkından olan: "Park, benzersizliği ve en azından ilk oluşuyla kasabalılara övünç vereceğe benzemektedir."- T. Buğra.

Kasabalı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEMEK Nedir?


1 . İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak: "Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi."- A. H. Tanpınar.
2 . Sanısını uyandırmak, gibi görünmek: "Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış."- M. Ş. Esendal.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BENZERSİZ Nedir?

Benzeri olmayan, eşsiz: "Zübeyde Hanım da her ana gibi oğlunu eşsiz, benzersiz bir insan görmektedir."- H. Taner.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KASA Nedir?


1 . Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap: "Arkaya doğru bir adım atıp sırtını meyhanecinin kasasına dayadı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Ticarethanelerde para alınıp verilen yer.
3 . Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi: "Kasa kim?"- .
4 . Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.
5 . Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık: "Barın kapısı önünde bira kasaları yığılmıştı."- A. İlhan.
6 . Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla.
7 . mimarlık Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve.
8 . spor Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı.

KASABA Nedir?

Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde: "Alayın bir ucu mezarlığa vardığı hâlde öteki ucu daha kasabanın dar sokaklarında birbirini eziyordu."- R. N. Güntekin.

KASABALI Nedir?

Kasaba halkından olan: "Park, benzersizliği ve en azından ilk oluşuyla kasabalılara övünç vereceğe benzemektedir."- T. Buğra.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖVÜNÇ Nedir?

Övünme, kıvanç, iftihar: "Bütün oba sevdalıları korumanın sevinci, övüncü içindeydi."- Y. Kemal.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A A B I K L S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kasabalı,

7 Harfli Kelimeler

Basaklı,

6 Harfli Kelimeler

Asalak, Basıla, Kabala, Kalaba, Kasaba, Kasalı, Sabıka, Sakalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Alaka, Asklı, Aslık, Bakla, Balık, Balkı, Basak, Basık, Baskı, Islak, Kalas, Kalbı, Kaslı, Sabık, Sakal, Saklı, Salak, Salık, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Bakı, Baks, Bala, Bası, Iska, Kaba, Kala, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Saba, Saka, Sala, Salı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Bak, Bal, Bas, Kal, Kas, Kıl, Lak, Sak, Sal, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.