KASINTISIZ (TDK)


1 . Kasıntısı olmayan.
2 . mecaz Büyüklenmeyen, kurumlu, gururlu davranmayan.

Kasıntısız kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKLENME Nedir?

Kendini büyük gösterme, kibir: "Başta delikanlılar, çoğunun oturuşunda bir büyüklenme var."- T. Buğra.

GURURLU Nedir?


1 . Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur: "Hâlet Efendi akıllı, iktidarlı, cerbezeli, gururlu, insafsız, garazkâr bir adamdı."- A. Ş. Hisar.
2 . Kurumlu, çalımlı.
3 . Kibirli.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

KURUMLU Nedir?

Kurum (II) tutmuş olan. kurumlu (II) sıfat Gururlanarak kasılan, mağrur.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A I I I K N S S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kasıntısız, Sakıntısız,

9 Harfli Kelimeler

Akıntısız,

8 Harfli Kelimeler

Kanıtsız, Kasıtsız, Tansıksı,

7 Harfli Kelimeler

Anıtsız, Askıntı, Askısız, Kasıntı, Kazıntı, Kınasız, Kısıntı, Sakıntı, Sıkıntı, Sızıntı, Tanısız,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Anıtsı, Antsız, Asıntı, Ikıntı, Kansız, Kassız, Kınsız, Kıstas, Sansız, Tansık, Tıknaz,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Iskat, Issız, Kanıt, Kasıt, Kasnı, Kısas, Kısıt, Kıssa, Kızan, Nakıs, Nakız, Sakın, Sakıt, Sakız, Saksı, Sanık, Satın, Sıkıt, Sınık, Sıska, Sızak, Tanık, Tıkız, Tınaz,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anık, Anıt, Anız, Asık, Askı, Atık, Atkı, Azık, Isın, Iska, Kanı, Kant, Kast, Katı, Kazı, Kına, Kısa, Kıta, Sanı, Sası, Satı, Sıkı, Sızı, Takı, Tanı, Tank, Tazı, Tını, Zatı, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ant, Ası, Ask, Ast, Azı, Isı, Kan, Kas, Kat, Kaz, Kın, Kıt, Kız, Nas, Naz, Sak, San, Saz, Sık, Tak, Tan, Tas, Tık, Tın, Tıs, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, At, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.