KARYOKİNEZ (TDK)

Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz.

Karyokinez kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

ÇOĞALMA Nedir?

Çoğalmak durumu.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

MİTOZ Nedir?

Karyokinez.

A E K K N O R Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Karyokinez,

6 Harfli Kelimeler

Karine, Kayzer, Kazein, Kaziye, Kinaye, Kokain, Konkre, Konyak, Kornea, Kronik, Narkoz, Nazire, Nekroz, Zirkon, Zoraki,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akkor, Arkoz, Azeri, Azoik, Ekran, Enayi, Enkaz, Erika, Erkan, Erkin, Eroin, Erzak, Erzin, Ezani, İkraz, İnkar, Karne, Karni, Karye, Kenar, Keriz, Kerki, Kiraz, Konak, Konik, Konya, Korna, Korza, Koyak, Koyar, Kozak, Kozan, Krank, Kriko, Kroki, Nazik, Nazir, Nezir, Niyaz,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akne, Akor, Ayin, Ayni, Ekin, Enik, Enir, Erik, Erin, Ezan, Ezik, İane, İare, İkaz, İken, İkna, İkon, İnak, İnek, İyon, İzan, Kain, Kani, Kano, Kare, Kari, Karo, Keka, Keza, Kira, Koka, Koni, Kora, Koza, Kriz, Kron, Nazi, Niye, Niza,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Ark, Arz, Ayn, Eko, Erk, Eza, İka, İye, Kak, Kan, Kar, Kay, Kaz, Kek, Ker, Kez, Kik, Kin, Kir, Kok, Kor, Koy, Koz, Nar, Naz, Ney, Ona, Ora, Oya, Ray, Rey, Yak, Yan, Yar, Yaz, Yek, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, Ay, Az, Ek, En, Er, Ey, İn, İz, Ke, Ki, Ne, Ok, On, Oy, Ra, Re, Ya, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.