KARNAVAL (TDK)


1 . Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.
2 . Bu dönemde yapılan eğlence.
3 . Şenlik: "Bu karnaval kaçırılır mı, diye buruk buruk gülümsedi."- T. Buğra.

Karnaval kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı K sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BURU Nedir?

Sancı, buruntu.

BURUK Nedir?


1 - Burulmuş olan.
2 - Tadı kekre olan.
3 - Alınarak küskünlük gösteren, gücenik, gücenmiş (kimse).
4 - Gücenikliği belli olan, yüreği buran.
5 - Uygun olmayan koşullar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

EĞLENCE Nedir?


1 . Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay.
2 . Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin.

KARNAVAL Nedir?


1 . Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.
2 . Bu dönemde yapılan eğlence.
3 . Şenlik: "Bu karnaval kaçırılır mı, diye buruk buruk gülümsedi."- T. Buğra.

KILIK Nedir?


1 . Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş: "Delikanlı kopuklar, kılıklarından, giyinişlerinden belli oluyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

KOMİK Nedir?


1 . Güldürü oyuncusu: "Perde kapanınca komiğin başarısı uzun uzun alkışlandı."- N. Cumalı.
2 . sıfat Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç: "Komik yapılı bir tiyatro mareşaline benziyor."- A. Gündüz.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

ŞAŞIRTICI Nedir?

Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.

ŞENLİK Nedir?


1 . Şen olma durumu, şetaret: "Emine'nin yüzüne öyle bir şenlik, çakırımsı şehla gözlerine öyle bir civeleklik geldi ki..."- O. C. Kaygılı.
2 . Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram: "Ne var ki bu şenlik gününde yüzüne bakan yok."- T. Buğra.
3 . sinema, tiyatro Festival.
4 . mecaz Sevinç, neşe: "Gece her tarafta şenlik olmuş, çalgılar, davullar çalınmış, kıyamet kopmuş."- M. Ş. Esendal.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A A K L N R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karnaval,

7 Harfli Kelimeler

Alkarna, Kalavra, Karavan,

6 Harfli Kelimeler

Ankara, Avanak, Kanara, Kavala, Kavara, Narval, Varaka,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akran, Alaka, Alkan, Anlak, Araka, Avara, Avlak, Kalan, Kanal, Kaval, Kravl, Larva, Vakar, Varak, Varan,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akva, Alan, Anal, Anka, Arak, Arka, Aval, Avar, Kala, Kana, Kara, Klan, Kral, Laka, Lava, Nara, Vaka, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ana, Ara, Ark, Kal, Kan, Kar, Kav, Lak, Lan, Lav, Nal, Nar, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.