KARGAŞACILIK (TDK)


1 . Kargaşacı olma durumu, anarşistlik.
2 . Tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılmasına çalışan öğreti, anarşizm.

Kargaşacılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANARŞİ Nedir?

Kargaşa: "Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti."- R. N. Güntekin.

ANARŞİZM Nedir?

Kargaşacılık.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KALDIRILMA Nedir?

Kaldırılmak işi.

KARGAŞACI Nedir?

Kargaşa çıkaran kimse, anarşist.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTADA Nedir?


1 . Sonucu belli olmayan (karşılaşma).
2 . zarf Topluluk içinde, arasında.
3 . zarf Görünür yerde, göz önünde: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ŞART Nedir?

Koşul.

TARİHSEL Nedir?

Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

A A A C G I I K K L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kargaşacılık,

10 Harfli Kelimeler

Kargaşalık,

9 Harfli Kelimeler

Aşarcılık, Karacılık, Kargaşacı, Kargaşalı, Şakacılık,

8 Harfli Kelimeler

Aracılık, Işkırlak, Kargılık, Kargışlı, Karşılık,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Akkışla, Arıklık, Arkalık, Arşıala, Aşıklık, Ilgarcı, Iraklık, Kakırca, Karakaş, Karalık, Kargaşa, Karılık, Karışık, Karşıcı, Kaşarlı, Kıracak, Şarkıcı, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acırak, Acırga, Akarca, Akılcı, Akışlı, Alacak, Alarga, Alışık, Alışkı, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arkalı, Aşarcı, Aşıklı, Cakalı, Cırlak, Ilıcak, Iraklı, Işılak, Kalıcı, Kalkış, Karaca, Karacı, Karalı, Kargış, Karılı, Karlık, Kırklı, Kırlık, Kışlak, Kışlık, Kralcı, Lakacı, Rakıcı, Şakacı,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acılı, Akala, Akıcı, Aklık, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkış, Aracı, Araka, Arıcı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Carlı, Gıcık, Gıcır, Gırla, Ilgar, Ilıca, Kakış, Kalak, Kalcı, Kalık, Kalış, Karga, Kargı, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kaşlı, Kılgı, Kılık, Kılır, Kılış,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Algı, Alık, Alış, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşık, Caka, Cılk, Gacı, Gala, Gark, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Raca, Rakı, Şaka, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alg, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Car, Cık, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.