KARGILIK (TDK)


1 . Fişeklik.
2 . Kamış yetişen yer: "Denize bakan yönü ile yan sınırlarını rüzgârı kesen sık kargılıklar kuşatıyordu."- N. Cumalı.

Kargılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

FİŞEK Nedir?


1 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını..."- A. Gündüz.
2 . Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler: "Kestane fişeği."- .

FİŞEKLİ Nedir?

İçinde fişek bulunan.

FİŞEKLİK Nedir?


1 . Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık: "Altın dolu kemerlerini, tüfeklerini, fişeklerini aldık, yürüdük."- K. Bilbaşar.
2 . askerlik Kütüklük.

KAMIŞ Nedir?


1 . Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (Phragmites australis): "Bugünlerin birinde kamışların birbirine sürtünmesinden hasıl olan bir yangın gördü."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat Bu bitkiden yapılmış: "Kamış sepet."- . "Kamış dam."- .
3 . Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet.
4 . kaba konuşmada Erkeklik organı.

KARGI Nedir?


1 . Gövdesi 5-
6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz (Arundo donax).
2 . Dalyanlarda büyük balıklar için kullanılan demir kanca.
3 . eskimiş Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak: "Avlunun ortasında, elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada, ağzı açık hayran hayran dolaşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARGILIK Nedir?


1 . Fişeklik.
2 . Kamış yetişen yer: "Denize bakan yönü ile yan sınırlarını rüzgârı kesen sık kargılıklar kuşatıyordu."- N. Cumalı.

KESEN Nedir?


1 - Kesmek eylemini yapan.
2 - Bir şekli kesen doğru.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A G I I K K L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kargılık,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Iraklık, Karılık,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Iraklı, Karılı, Karlık, Kırklı, Kırlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Gırla, Ilgar, Kalık, Kargı, Karık, Karlı, Kılgı, Kılık, Kılır, Kırık, Kırkı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Algı, Alık, Arık, Arlı, Gark, Ilık, Irak, Karı, Kırk, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alg, Arı, Ark, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.