KARBONMONOKSİT (TDK)

0,9
7 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO).

Karbonmonoksit kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi O , onbirinci harfi K , onikinci harfi S , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi T . Başı K sonu T olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ALEV Nedir?


1 . Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule.
2 . Sıcaklık: "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor."- H. R. Gürpınar.
3 . Kıvılcım.
4 . Aşk ateşi.
5 . Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

KARIŞIM Nedir?


1 . Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey.
2 . kimya İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKUSUZ Nedir?

Kokusu olmayan.

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

PATLAYICI Nedir?

Patlama özelliği olan (madde).

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKSİZ Nedir?


1 . Rengi olmayan: "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor."- H. E. Adıvar.
2 . Solgun görünen, soluk: "Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı."- F. F. Tülbentçi.

UYGULAMA Nedir?


1 . Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.
2 . Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları."- N. Cumalı.
3 . hukuk Yürütüm.

YANAR Nedir?

Kibrit.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

A B K K M N N O O O R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Karbonmonoksit,

10 Harfli Kelimeler

Astronomik, Toksikoman,

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Onomastik, Taksonomi,

8 Harfli Kelimeler

Astronom, Karbonik, Karbonit, Kontrbas, Kromatik, Kromatin, Kronaksi, Motokros, Narkotik, Otokrasi, Romanist, Romantik,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Antikor, Antimon, Armonik, Asortik, Banknot, Bariton, Borasit, Botanik, İskarto, İskonto, Karstik, Kombina, Matriks, Minorka, Monoton, Motorin, Orkinos, Otonomi, Robotik, Sonraki, Trombon,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Amorti, Anonim, Antrok, Arioso, Arktik, Armoni, Asorti, Atomik, Baston, Binkat, Birsam, Bistro, Boksit, Boktan, Boraks, Borani, Borina, Bostan, İskota, Kantin, Kanton, Kaotik, Karbon, Karton, Kastor, Kimono, Kokain, Kokart, Kokona, Komita, Konmak, Konson, Kontak, Kontra, Korist, Korkma, Korona, Korsan, Kostak,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akont, Akort, Akson, Anons, Antik, Arsin, Astik, Bakir, Banko, Barit, Barok, Baron, Basit, Batik, Borak, Boran, Borat, Borik, Borsa, İkram, İmbat, İmkan, İmsak, İnkar, İnsan, İntak, İntan, İskan, İsnat, Kabin, Kabir, Kanon, Kanto, Karni, Karst, Kasko, Kasti, Kibar, Kobra,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Akik, Akim, Akis, Akit, Akor, Aksi, Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Asit, Asri, Atik, Atom, Baki, Baks, Bani, Bank, Bant, Bari, Bark, Baro, Bati, Biat, Bina, Bira, Boks, Bono, Bora, Brik, Brit, Brom, İbra, İkna, İkon, İman, İmar,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Aks, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, Bak, Ban, Bar, Bas, Bat, Bin, Bir, Bit, Boa, Bok, Bom, Bor, Bot, İka, İma, İrs, İsa, İta, Kak, Kam, Kan, Kar, Kas, Kat, Kik, Kim, Kin, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, An, Ar, As, At, İm, İn, İs, İt, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.