KARBONLAŞTIRICI (TDK)

Kömürleştirici.

Karbonlaştırıcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi C , onbeşinci harfi I . Başı K sonu I olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÖMÜR Nedir?


1 . Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt: "Odun kömürü. Maden kömürü."- .
2 . sıfat, mecaz Siyah renkli: "Kömür gözlü."- .

KÖMÜRLEŞTİRİCİ Nedir?


1 - Özellikle odunu kömürleştirmeye yarayan aygıt.
2 - Yünü kömürleştirmede kullanılan makine.

A A B C I I I K L N O R R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Abartıcılık,

10 Harfli Kelimeler

Araştırıcı, Karbonatlı, Onarıcılık, Tanrıcılık, Tornacılık,

9 Harfli Kelimeler

Abartılış, Akıncılar, Aktarılış, Aşarcılık, Başlatıcı, Batıcılık, Batırılış, Bırakılış, Bocalatış, Kabartıcı, Kabartılı, Karıncalı, Kaşıntılı, Lakırtıcı, Lokantacı, Onbaşılık, Ortancalı, Şakırtılı, Şıracılık,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Abartıcı, Abartılı, Akıntılı, Aktarıcı, Altınbaş, Anlatıcı, Aracılık, Araştırı, Arıcılık, Arıtılış, Arşınlık, Aşıcılık, Aşırılık, Aşırıntı, Atacılık, Atıcılık, Baltacık, Barcılık, Barkarol, Bartınlı, Başarılı, Başatlık, Başnokta, Batılıca, Kalantor, Kantarcı, Kantarlı, Karbonat, Karşıtlı, Kartaloş, Katlanış, Katrancı, Katranlı, Kılıcına, Kocabaşı, Laborant, Natıkalı, Natırlık, Ocakbaşı,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Acarlık, Aklınca, Akrobat, Aktarış, Alışkan, Alışkın, Altıncı, Altışar, Anlaşık, Anlatış, Arıtıcı, Artırış, Bacaklı, Bacılık, Bakınış, Bakıntı, Bakırcı, Bakırlı, Baltacı, Bankacı, Barınak, Barınış, Barışık, Başaklı, Başaltı, Başlıca, Bataklı, Batırık, Batırış, Bırakış, Bırakıt, Bıtırak, Boşaltı, Cırıltı, Cırtlak, Kabarış, Kabartı, Kalınca,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abartı, Ablacı, Acıkış, Acıklı, Acılık, Acınış, Acırak, Acıtış, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Akışlı, Akıtış, Albatr, Alınış, Alıntı, Alışık, Alışkı, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anılış, Anırış, Anırtı, Anıtlı, Anlatı, Anorak, Antrok, Araklı, Aralık, Arantı, Ararot, Aratış, Arıcak, Arılar, Arılık, Arınış, Arıtış,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abacı, Abalı, Abaşo, Ablak, Abraş, Acılı, Akbaş, Akıcı, Aklan, Akont, Akort, Akran, Akşın, Aktar, Aktaş, Alıcı, Alkan, Alkış, Altık, Altın, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Antlı, Aracı, Arıcı, Arkıt, Arşın, Artık, Artın, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Atıcı, Atılı,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Acar, Akar, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Akor, Alan, Alık, Alın, Alış, Altı, Alto, Anal, Anca, Anık, Anıt, Anka, Anot, Aort, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Atol,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Bak, Bal, Ban, Bar, Baş, Bat, Boa, Bok, Bol, Bor, Boş, Bot, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kaş, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Ar, Aş, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.