KARBONHİDRAT (TDK)

Yağ, yumurta akı vb. maddelerin yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya bileşiklerinin genel adı.

Karbonhidrat kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi H , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi R , onbirinci harfi A , onikinci harfi T . Başı K sonu T olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEŞİK Nedir?


1 . Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
2 . kimya Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde): "Su, bileşik bir maddedir."- .
3 . isim Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

ÖNEMLİ Nedir?


1 . Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra.
2 . Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan, stratejik.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

A A B D H K N O R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Karbonhidrat,

8 Harfli Kelimeler

Karbonat, Karbonit, Karnabit,

7 Harfli Kelimeler

Akrobat, Anartri, Antikor, Barikat, Bariton, Bikarar, Botanik, Doktrin, Horanta, Nadirat, Ordinat, Taharri,

6 Harfli Kelimeler

Aborda, Anorak, Antika, Antrok, Ararot, Arnika, Bardak, Bardan, Barkod, Binkat, Boktan, Borani, Borina, Branda, Brokar, Harabi, Harika, Harita, Harran, Hidrat, Hodbin, Kadran, Kadrat, Kainat, Kantar, Karbon, Kariha, Karina, Karton, Katran, Kindar, Kontra, Korida, Oradan, Ortada, Radika, Tahkir, Tahrik, Tahrir, Takbih,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abadi, Abani, Aidat, Akait, Akont, Akort, Akran, Aktar, Antik, Arabi, Ardak, Atari, Badat, Badik, Bahai, Bahar, Bahir, Bahri, Bakan, Bakir, Banak, Bando, Banka, Banko, Barak, Baran, Barda, Bardo, Barit, Barka, Barok, Baron, Batak, Batar, Batik, Bidar, Bidat, Bidon, Borak,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Adak, Ahar, Ahir, Ahit, Akar, Akit, Akor, Anka, Anot, Aort, Arak, Arda, Arka, Atak, Atik, Badi, Baht, Baki, Bana, Bani, Bank, Bant, Bara, Bari, Bark, Baro, Bati, Biat, Bina, Bira, Bora, Brik, Brit, Daha, Dahi, Dair, Dana, Dank,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ada, Adi, Aha, Ahi, Ait, Aka, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Bad, Bak, Ban, Bar, Bat, Bin, Bir, Bit, Boa, Bok, Bor, Bot, Dah, Dar, Dik, Din, Dok, Don, Hab, Had, Hak, Han, Har,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ah, Ak, An, Ar, At, Do, Ha, İn, İt, Ki, Od, Oh, Ok, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.