KARBONDİOKSİT (TDK)

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C de ve 3
6 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2).

Karbondioksit kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi K , onbirinci harfi S , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi T . Başı K sonu T olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATMOSFER Nedir?


1 . Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
2 . gök bilimi Hava yuvarı.
3 . mecaz İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek.
4 . fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 1
5 °C'de deniz yüzeyinde, 7
6 cm uzunluğunda ve tabanı
1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (
1 kg 3
3 g).

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

EKŞİMSİ Nedir?


1 . Tadı ekşiyi andıran, ekşimtırak.
2 . mecaz Buruk: "Gerçi hiç renk vermiyor fakat içinde tiksintiyle karışık ekşimsi bir duygu..."- A. İlhan.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKUSUZ Nedir?

Kokusu olmayan.

KOLAYCA Nedir?


1 . Oldukça kolay.
2 . zarf (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden: "Evi kolayca bulduk."- .

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKSİZ Nedir?


1 . Rengi olmayan: "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor."- H. E. Adıvar.
2 . Solgun görünen, soluk: "Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı."- F. F. Tülbentçi.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

A B D K K N O O R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Karbondioksit,

9 Harfli Kelimeler

Koordinat,

8 Harfli Kelimeler

Karbonik, Karbonit, Kontrbas, Kronaksi, Narkotik, Otokrasi, Tiroksin,

7 Harfli Kelimeler

Antikor, Asortik, Baritin, Bariton, Borasit, Botanik, Doktora, Doktrin, İktibas, İktidar, İktiran, İnkisar, İntibak, İranist, İskarto, İskonto, İstikra, Karstik, Ordinat, Orkinos, Robotik, Satirik, Sinarit, Sirtaki, Sonraki, Tornado,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Antrok, Arioso, Arktik, Asorti, Barkod, Baston, Binkat, Bistro, Bitkin, Bitnik, Boksit, Boktan, Boraks, Borani, Borina, Bostan, Dasnik, Dikkat, Doksan, Doktor, İbrani, İnikas, İnikat, İntiba, İronik, İskota, İstida, İstika, İtibar, Kadiri, Kaotik, Karbon, Karton, Kastor, Kibrit, Kindar, Kirkit, Kitabi, Kokain,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akont, Akort, Akson, Antik, Arsin, Astik, Badik, Bakir, Bando, Banko, Bardo, Barit, Barok, Baron, Basit, Batik, Bidar, Bidat, Bidon, Bikir, Bindi, Binit, Bitik, Bitki, Borak, Boran, Borat, Borda, Bordo, Borik, Borsa, Dakik, Dasit, Dikit, Dikta, Dinar, Disko, Dobra, Donra,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Akik, Akis, Akit, Akor, Aksi, Anot, Aort, Asit, Asri, Atik, Badi, Baki, Baks, Bani, Bank, Bant, Bari, Bark, Baro, Bati, Biat, Bina, Bini, Bira, Biri, Boks, Bono, Bora, Brik, Brit, Dair, Dank, Dans, Dart, Diba, Dini, Dink, Diri, Disk,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Adi, Ait, Aks, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, Bad, Bak, Ban, Bar, Bas, Bat, Bin, Bir, Bit, Boa, Bok, Bor, Bot, Dar, Dik, Din, Dok, Don, İka, İki, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, An, Ar, As, At, Do, İn, İs, İt, Ki, Od, Ok, On, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.