KARATAVUKGİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanların kuşlar sınıfından, ardıç kuşlarını ve kızılkuyrukları içine alan bir familya.

Karatavukgiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi V , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı K sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ARDIÇ Nedir?

Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KIZIL Nedir?


1 . Parlak kırmızı renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta / Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta."- A. Haşim.
3 . sıfat, mecaz Aşırı derecede olan: "Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu."- F. R. Atay.
4 . mecaz Komünist.
5 . tıp (***) Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık.
6 . halk ağzında Altın.

KIZILKUYRUK Nedir?

Karatavukgillerden, kışın göçen, küçük, güzel bir kuş (Phoenicurus).

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A A A E G K K L L R R T U V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Karatavukgiller,

11 Harfli Kelimeler

Tavukgiller,

10 Harfli Kelimeler

Karakterli,

9 Harfli Kelimeler

Karatavuk, Kartallar, Katakulli, Kuklavari,

8 Harfli Kelimeler

Alaturka, Alkaevli, Ataerkil, Atgiller, Avarelik, Kakuleli, Kalkerli, Karaevli, Karakter, Karavela, Kelalaka, Tavuklar,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Akvarel, Alakart, Alkalik, Galalit, Gerilla, Kalavra, Kallavi, Karakul, Karavel, Karkara, Kartela, Kavurga, Laklaka, Taalluk, Takkeli, Tavulga, Telakki, Telkari, Terakki, Tevakki, Truakar,

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Alarga, Alatav, Aletli, Alevli, Algler, Alivre, Alkali, Argali, Arkaik, Arktik, Atavik, Avukat, Galeri, Galeta, Kakule, Kalevi, Kalite, Kalker, Kaltak, Karate, Kareli, Kargir, Karluk, Kartal, Kartel, Kartuk, Katrak, Kavait, Kavala, Kavara, Kavata, Kavela, Kavlak, Kavrak, Kavruk, Kelkit, Kellik, Kerata, Kertik,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Akala, Aktar, Alaka, Alevi, Alkil, Araka, Arter, Atari, Avara, Avare, Avlak, Avrat, Avret, Avurt, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Etlik, Evlat, Evlik, Evrak, Evrat, Evrik, Gaile, Gaita, Galat, Gavur, Gelir, Gitar, Guatr, Gulet, İkrar, İlave, İlkel, İllet, Kagir, Kalak,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akak, Akar, Akik, Akil, Akit, Akli, Akur, Akut, Akva, Alet, Alev, Alil, Arak, Arka, Atak, Atel, Atik, Aval, Avar, Avlu, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Ergi, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, Evla, Evli, Gala, Gale,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ait, Aka, Ala, Alg, Ali, Alt, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ate, Ati, Aut, Ela, Elk, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gri, Gut, İka, İla, İle, İlk, İta, Kak, Kal, Kar, Kat, Kav, Kek, Kel, Ker, Ket, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Av, Ek, El, Er, Et, Ev, Ge, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.