KARARSIZLIK (TDK)


1 . Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay.
2 . Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay.

Kararsızlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DÖNEK Nedir?

İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse), kahpe: "Esasen bende kabahat ki sizin gibi dönek insanlarla yola çıkmışım"- O. C. Kaygılı.

DÖNEKLİK Nedir?


1 . Dönek olma durumu.
2 . Döneğe yakışacak biçimde davranış.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

DÜZENSİZLİK Nedir?

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık: "Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir."- M. Ş. Esendal.

EMİN Nedir?


1 . Güvenli: "Gizli kitapları ve notları yok etmemiş yahut daha emin bir yere kaldırmamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz: "Dağlar hiçbir zaman emin değildir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Şüphesi olmayan: "Pek büyük bir serveti olduğundan emin idiler."- H. Z. Uşaklıgil.
4 . isim, tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi: "Şehremini."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İSTİKRA Nedir?

Tümevarım.

İSTİKRAR Nedir?


1 . Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon: "Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır."- S. Ayverdi.
2 . Yerleşme, oturma, stabilizasyon.
3 . mecaz Denge, stabilizasyon.
4 . ekonomi Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.

İSTİKRARSIZ Nedir?

İstikrarı olmayan, dengesiz, kararsız.

İSTİKRARSIZLIK Nedir?

İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık: "Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre'de hiçbir alamet görülmemişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

KARARSIZLIK Nedir?


1 . Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay.
2 . Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay.

MAZUR Nedir?

Mazereti olan, mazeretli.

MUTTASIL Nedir?


1 . Bitişik, yan yana olan.
2 . zarf Aralık vermeden, aralıksız, durmadan, biteviye: "Tokmak muttasıl dövülüyor."- R. H. Karay.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TERE Nedir?

Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium).

TEREDDÜT Nedir?

Kararsızlık, duraksama: "Şaşırdı. Hafif bir tereddütten sonra önümde durdu."- R. N. Güntekin.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

A A I I K K L R R S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kararsızlık,

10 Harfli Kelimeler

Arkalıksız, Arkasızlık,

9 Harfli Kelimeler

Aralıksız, Karsızlık,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Arsızlık, Kararsız, Rakkaslı, Sakarlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Aksırık, Arıklık, Arızalı, Arkalık, Arkasız, Asırlık, Askılık, Azıklık, Iraklık, Iraksak, Israrla, Israrlı, Karalık, Kararlı, Karılık, Kasalık, Kazıklı, Kırklar, Kısalık, Kısarak, Kızarık, Sakalık, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Zararlı,

6 Harfli Kelimeler

Araklı, Aralık, Arasız, Arılar, Arılık, Arkalı, Askılı, Azıklı, Iraklı, Irksal, Karalı, Karılı, Karkas, Karlık, Karsak, Karsız, Karslı, Kasalı, Kazalı, Kılsız, Kırkar, Kırklı, Kırlık, Kırsal, Kısrak, Kızlık, Rakkas, Razakı, Sakalı, Saklık, Saralı, Sarılı, Sarkık, Sarkıl, Sazkar, Sazlık, Sıklık, Sıralı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Aksak, Arıza, Arsız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Israr, Izrar, Kalak, Kalas, Kalık, Karar, Karık, Karlı, Kasık, Kasır, Kaslı, Kazak, Kazık, Kazıl, Kılık, Kılır, Kırık, Kırkı, Kısık, Kısır, Kıska, Kıskı, Kızak, Kızık, Kızıl, Lıkır, Rızık, Sakak, Sakal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Azar, Azık, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kaza, Kazı, Kırk, Kısa, Klas, Kral, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ara, Arı, Ark, Arz, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Isı, Kak, Kal, Kar, Kas, Kaz, Kıl, Kır, Kız, Lak, Laz, Sak, Sal, Saz, Sık, Sır, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.