KARAMANDOLA (TDK)


1 . Genellikle ayakkabı yüzü yapılan bir çeşit sağlam ve parlak kumaş.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılmış.

Karamandola kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi A . Başı K sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAKKABI Nedir?

Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen, iskarpin, çizme, kundura, makosen, sandalet, patik, galoş gibi türleri olan ayak giyeceği, °pabuç.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A A A D K L M N O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Karamandola,

10 Harfli Kelimeler

Ardaklanma,

9 Harfli Kelimeler

Adaklanma, Araklanma, Aralanmak, Arkalanma, Donakalma, Karalanma, Odaklanma, Oranlamak,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adlanmak, Alakadar, Aldanmak, Araklama, Aralamak, Aralanma, Arkalama, Arlanmak, Dalanmak, Daralmak, Dolanmak, Karalama, Karlanma, Korlanma, Odaklama, Oranlama,

7 Harfli Kelimeler

Adanmak, Adlanma, Aklanma, Alamana, Alarmak, Aldanma, Alkarna, Almanak, Anlamak, Anormal, Aralama, Aranmak, Arlanma, Dalamak, Dalaman, Dalanma, Daralma, Dolamak, Dolanma, Domalan, Donamak, Kalamar, Kanlama, Karaman, Karlama, Kodaman, Kodlama, Makarna, Malkara, Oklanma, Onarmak,

6 Harfli Kelimeler

Adalar, Adamak, Adanma, Aklama, Alarma, Anamal, Ankara, Anlama, Anorak, Aramak, Aranma, Armada, Dalama, Dalmak, Dolama, Dolmak, Donama, Donmak, Kadran, Kaloma, Kamara, Kanama, Kanara, Karama, Madara, Makara, Malkar, Mandal, Mandar, Namdar, Normal, Oklama, Okrama, Olanak, Onamak, Onarma, Oradan, Oranla,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Araka, Arama, Ardak, Aroma, Dalak, Dalan, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Dolak, Dolam, Dolar, Dolma, Donam, Donma, Donra, Drama, Kadar, Kadro, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Akar, Akma, Akor, Alan, Alma, Amal, Aman, Amor, Anal, Anam, Anka, Anma, Arak, Arda, Arka, Arma, Dama, Dana, Dank, Dara, Dram, Kala, Kama, Kana, Kano, Kara, Karo, Klan, Klon, Klor, Kola, Koma, Kora, Kral, Krom, Kron, Laka, Lama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ala, Alo, Ama, Ana, Ara, Ark, Dal, Dam, Dar, Dok, Don, Kal, Kam, Kan, Kar, Kod, Kol, Kom, Kor, Lak, Lam, Lan, Lok, Lor, Mal, Mor, Nal, Nam, Nar, Nom, Oda, Oma, Ona, Ora, Ram, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.