KARAMAK (TDK)


1 . Hor görmek: "Merhametin çoktur beni karama / Beni görüp mah yüzünü bürüme."- Karacaoğlan.
2 . Karalamak, kara çalmak, lekelemek.
3 . Kötülemek, yermek.

Karamak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı K sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜRÜM Nedir?

Bürülmüş, dürülmüş, katlanmış olan şey.

ÇALMA Nedir?


1 . Çalmak işi: "Kimsenin bilmediği bir havayı çalmaya başladılar."- H. F. Ozansoy.
2 . Hırsızlık, sirkat: "Rüyamıza kadar giren bu bahçeden elma çalmaya gidiyorduk."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Başa sarılan sarık.
4 . sıfat Çalınmış: "Çalma mal."- .
5 . sıfat Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş: "Çalma çiçekli bir gümüş vazo."- .
6 . halk ağzında Kibrit.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

KARALAMA Nedir?


1 . Karalamak işi.
2 . El alıştırmak için çok tekrarlanarak yazılan yazı.
3 . Üstünde düzeltmeler yapılan, temize çekilmemiş yazı taslağı, müsvedde: "İlk şiirim olan bir türkü güftesini, Üsküp türkülerinde gördüğüm vezinle karalamaya başladım."- Y. K. Beyatlı.
4 . mecaz Leke sürme, kötülük yükleme.

KARALAMAK Nedir?


1 . Boya veya kalemle birtakım şekiller çizerek bir yeri kirletmek: "Duvarı karalamışlar."- .
2 . Bir yazının üzerini çizerek onu geçersiz kılmak: "Son iki satırı karalamalı."- .
3 . Taslak olarak yazmak veya çizmek: "Defteri elime alıp şu iki sayfalık yazıyı karaladıktan sonra kapının yavaşça gıcırdadığını işittim."- H. Z. Uşaklıgil.
4 . (nsz) Hızlı ve acele olarak yazmak: "Birdenbire ayağa kalktı ve ayakta bir reçete karaladı."- S. F. Abasıyanık.
5 . mecaz Leke sürmek, kötülük yüklemek, iftira etmek.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KÖTÜLEME Nedir?

Kötülemek işi.

KÖTÜLEMEK Nedir?


1 . Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek: "İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana'da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş."- S. Birsel.
2 . (nsz) İnsanın sağlığı bozulmak.
3 . (nsz) Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak.

LEKE Nedir?


1 . Kirliliği gösteren iz: "Adi madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk: "Kuyruğunun ucu ile alnının orta yerinde beyaz lekeler vardı."- Ö. Seyfettin.
3 . biyoloji Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk.
4 . mecaz Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe: "Kendi vicdanında kendi durumunu düzeltmek, geçmişin lekesini yıkamak istiyordu."- H. E. Adıvar.
5 . gök bilimi Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm.

LEKELEME Nedir?


1 . Lekelemek işi.
2 . mecaz Namusa dokunur bir suç yükleme, iftira etme: "Eski müdürlerini her gittikleri yerde olmadık iftiralarla lekelemeye çalışıyorlardı."- H. Taner.

LEKELEMEK Nedir?


1 . Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak: "Kumaşı lekelemek."- .
2 . mecaz Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek: "Durup dururken bir genci lekelemek güzel bir şey değil..."- Ç. Altan.

YERME Nedir?

Yermek işi, zem: "Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeye başladılar."- S. F. Abasıyanık.

YERMEK Nedir?


1 - Kötülüklerini söylemek, °zemmetmek.
2 - Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, °hicvetmek.
3 - Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek.

A A A K K M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Karamak,

6 Harfli Kelimeler

Aramak, Kamara, Karama, Karmak, Makara, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Akmak, Araka, Arama, Kakma, Karma, Makak, Marka, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akma, Arak, Arka, Arma, Kaka, Kama, Kara, Mark,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ara, Ark, Kak, Kam, Kar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.