KARAKUTU (TDK)


1 . Uçaklarda pilotların konuşmalarını ve kuleden gelen mesajları alıp saklayan araç.
2 . mecaz Bir kişinin bütün sırlarını bilen kimse, sırdaş.

Karakutu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi U , yedinci harfi T , sekizinci harfi U . Başı K sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BİLEN Nedir?

Bilgisi olan, bilgin, °âlim.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KULE Nedir?


1 . Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı: "Şu muazzam kule bir mühendisin hayaliydi."- O. S. Orhon.
2 . eskimiş Cihannüma.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MESAJ Nedir?


1 . Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri.
2 . İleti: "Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum."- F. R. Atay.
3 . mecaz Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

PİLOT Nedir?


1 - Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse.
2 - Deneme niteliğinde olan.

SIRDAŞ Nedir?


1 . Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem: "Her konuda yardımcı olabilecek güvenilir bir sırdaş bulmam gerekiyordu."- R. Erduran.
2 . Birinin sırrını bilecek kadar ona yakın olan kimse.

UÇAK Nedir?

Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

A A K K R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karakutu,

6 Harfli Kelimeler

Kartuk, Katrak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aktar, Katar, Kurak, Kurut, Kutur, Tarak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akur, Akut, Arak, Arka, Atak, Kaka, Kara, Kart, Kuka, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Taka, Tura, Uruk, Utku,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ara, Ark, Art, Ata, Aut, Kak, Kar, Kat, Kur, Kut, Tak, Tar, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.