KARAKURBAĞASI (TDK)

Kurbağalardan, karalarda yaşayan, yumurtalarını suya bırakan amfibyum.

Karakurbağası kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi U , yedinci harfi R , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi A , onikinci harfi S , onüçüncü harfi I . Başı K sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMFİ Nedir?

Amfiteatr.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KURBAĞA Nedir?

Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan.

KURBAĞALAR Nedir?

Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım, kuyruksuzlar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

A A A A B I K K R R S U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bağrıkara,

8 Harfli Kelimeler

Bağırsak,

7 Harfli Kelimeler

Bakarak, Iraksak, Kabarık, Karkara, Kısarak, Kurbağa,

6 Harfli Kelimeler

Ağarık, Akarsu, Akraba, Bakara, Baraka, Bukağı, Burası, Kabara, Karağı, Karasu, Karkas, Karsak, Kasaba, Kasara, Kırkar, Kısrak, Kursak, Rakkas, Sabıka, Sabura, Sakağı, Saraka, Sarkık,

5 Harfli Kelimeler

Aksak, Araba, Araka, Bağır, Bakır, Barak, Barka, Basak, Basar, Basık, Baskı, Basur, Buğra, Burak, Bursa, Israr, Kabak, Kabuk, Kabus, Karar, Karık, Kasık, Kasır, Kırba, Kıska, Kurak, Sabık, Sabır, Sabur, Sağır, Sağrı, Sakak, Sakar, Sarak, Sarık, Subra, Uğrak,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Abuk, Abus, Ağır, Ağrı, Ağsı, Akak, Akar, Aksu, Akur, Arak, Arık, Arka, Arsa, Asar, Asık, Asır, Askı, Bağa, Bağı, Bakı, Baks, Bara, Barı, Bark, Bası, Bura, Burs, Irak, Iska, Kaba, Kaka, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kırk, Kısa, Kuka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Bağ, Bak, Bar, Bas, Ira, Irk, Kak, Kar, Kas, Kığ, Kır, Kur, Rab, Rus, Sağ, Sak, Sığ, Sık, Sır, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Ar, As, Bu, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.