KARAKTERSİZ (TDK)

Karakteri kötü olan: "Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi."- Ö. Seyfettin.

Karaktersiz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAKTER Nedir?


1 . Ayırt edici nitelik.
2 . Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye: "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay.
4 . Basımda harf türü.
5 . edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
6 . felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

KARAKTERSİZ Nedir?

Karakteri kötü olan: "Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi."- Ö. Seyfettin.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MÜSRİF Nedir?

Tutumsuz: "Müsrif zannettiği karısı, evin hayatını, kendisi yokken, en akıllı adamlar gibi zamaneye uydurmuştu."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SERSERİ Nedir?


1 . Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta: "Hayran Baba'yı bir serseri ile birlikte temizlemişlerdi."- F. R. Atay.
2 . Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse).
3 . mecaz Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.): "Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu."- Ö. Seyfettin.

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

A A E K K R R S T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Karaktersiz,

8 Harfli Kelimeler

Karakter, Kazasker, Takkesiz,

7 Harfli Kelimeler

Askarit, Karstik, Rakkase, Serazat, Stearik, Terakki,

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Akseki, Aktris, Arkaik, Arktik, Asetik, Askeri, Ekstra, Erksiz, Esatir, İsteka, Karate, Karkas, Karsak, Kasket, Kastar, Katrak, Kerata, Kertik, Kraker, Krater, Kriket, Kriter, Rakkas, Rikkat, Sazkar, Sirkat, Takrir, Takriz, Taksir, Tekrar, Tekrir, Teksir, Terazi, Ziraat,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Aksak, Aktar, Arazi, Ariza, Arter, Askat, Asker, Astar, Astik, Atari, Azeri, Eksik, Eksiz, Erika, Ersiz, Erzak, Eskiz, Esrar, Esrik, Etsiz, İkrar, İkraz, İstek, İster, Karar, Karst, Kaset, Kasti, Katar, Katre, Kazak, Keriz, Kerki, Kerti, Kesat, Kesik, Kesir, Kesit,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akik, Akis, Akit, Akse, Aksi, Arak, Araz, Arka, Arsa, Asar, Asit, Asri, Atak, Atik, Azar, Azat, Azit, Eksi, Ekti, Erat, Erik, Esik, Esir, Eski, Etik, Etki, Ezik, İare, İkaz, İrat, Kaka, Kara, Kare, Kari, Kars, Kart, Kasa, Kase,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Aks, Ara, Ari, Ark, Art, Arz, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ate, Ati, Aza, Erk, Eti, Eza, İka, İrs, İsa, İta, Kak, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kek, Ker, Kes, Ket, Kez, Kik, Kir, Kit, Ret, Sak, Saz, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, Az, Ek, Er, Es, Et, İs, İt, İz, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.