KARAKONCOLOS (TDK)


1 . Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen, gerçek dışı bir yaratık, umacı, hayalet.
2 . mecaz Çok çirkin kimse.

Karakoncolos kelimesi baş harfi K son harfi S olan bir kelime. Başında K sonunda S olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi S . Başı K sonu S olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAL Nedir?


1 - Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.
2 - Bir kimse ya da bir şeyin bellekte kalan görüntüsü.
3 - Gerçeklikten uzak tasarı.
4 - Görüntü.
5 - Belli belirsiz görülen şey, gölge.
6 - Imge.
7 - Aydınlatılan bir perde arkasında deri ya da kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun.

HAYALET Nedir?


1 - Gerçekte var olmadığı halde kimi zaman görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler.
2 - Gerçekte var olmadığı halde varmış gibi görünen şey, görüntü.
3 - Belli belirsiz görülen şey, gölge.
4 - Çok zayıf, solgun kimse.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KORKUTMAK Nedir?


1 . Korkmasına yol açmak: "Yılan beni o kadar korkutmuştu ki bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum."- M. Ş. Esendal.
2 . Kaygıya düşürmek: "Sevdiğimiz bir kadının nazarımızda meziyet teşkil eden birçok hâlleri karımız olacak kadında bizi korkutur."- H. C. Yalçın.
3 . Gözdağı vermek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

UMACI Nedir?

Öcü: "Özellikle cinden, periden, umacıdan çok korkardım."- H. E. Adıvar.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATI Nedir?

Yaratım.

YARATIK Nedir?

Yaratılmış canlı varlık, mahluk: "... kediye, bu aşağılık yeryüzü yaratığına küçümseme ile baktı."- H. Taner.

A A C K K L N O O O R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Karakoncolos,

7 Harfli Kelimeler

Karakol, Klakson, Kokarca, Koskoca, Onlarca,

6 Harfli Kelimeler

Aksona, Alakok, Anorak, Arslan, Kalkan, Karkas, Karsak, Kasnak, Kokona, Konsol, Korona, Korsan, Olacak, Olanak, Olanca, Oranca, Oranla, Rakkas, Rokoko, Sancak,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Aklan, Akran, Aksak, Aksan, Akson, Alkan, Ancak, Anlak, Aslan, Kakao, Kalak, Kalan, Kalas, Kanal, Kanca, Kanka, Kasko, Kolan, Kolon, Konak, Konsa, Koral, Korna, Korno, Krank, Lonca, Nacak, Nokra, Onlar, Orlon, Racon, Sakak, Sakal, Sakar, Salak, Salon, Sanal, Sarak, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akor, Alan, Anal, Anca, Anka, Arak, Arka, Arsa, Asal, Asar, Asla, Caka, Cana, Kaka, Kala, Kana, Kano, Kaos, Kara, Karo, Kars, Kasa, Kask, Klan, Klas, Klon, Klor, Koca, Koka, Kola, Kora, Koro, Kosa, Kral, Kron, Kros, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alo, Ana, Ara, Ark, Asa, Ask, Can, Car, Kak, Kal, Kan, Kar, Kas, Kok, Kol, Kor, Lak, Lan, Lok, Lor, Nal, Nar, Nas, Ona, Ons, Ora, Rol, Sac, Sak, Sal, San, Sol, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, La, Ok, Ol, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.