KARAKILÇIK (TDK)

Kılçıkları siyah olan, kırmızı veya beyaz, sert taneli buğday.

Karakılçık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BUĞDAY Nedir?


1 . Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

KILÇIK Nedir?


1 . Balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince ve küçük kemik.
2 . bitki bilimi Fasulye, bakla vb. sebzelerin yeşil kabuğunda ve ekin başaklarında bulunan sert ve kıl gibi uzun lif.
3 . spor Alttaki güreşçinin, kuyruk sokumunu hızla ve birdenbire havaya kaldırarak sırtına abanmış olan güreşçinin dengesini bozup onu ön veya yan tarafına aşırıp atması.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

TANELİ Nedir?


1 . Tanelerden oluşmuş.
2 . Çeşitli boylarda tanesi olan: "İri taneli büyük ve siyah binlik dergâh tespihini çekmeye başladığı zaman..."- A. Ş. Hisar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I I K K K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Karakılçık,

9 Harfli Kelimeler

Arakçılık,

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Kaçaklık, Kaçıklık, Kıraçlık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Arıklık, Arkalıç, Arkalık, Çarıklı, Çıralık, Iraklık, Karalık, Karılık, Kırklık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Alaçık, Alıkça, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılık, Arkalı, Çakılı, Çalkak, Çalkar, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Irakça, Iraklı, Kaçlık, Kaklık, Kalkık, Karalı, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alçak, Arkaç, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakır, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalkı, Çarık, Çarka, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Irkçı, Kaçak, Kaçar, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalça, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıraç, Kırık, Kırkı,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kırç, Kırk, Kral, Laka, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.