KARAİMCE (TDK)


1 . Karaim Türkçesi.
2 . sıfat Bu Türkçeyle yazılmış olan.

Karaimce kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı K sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARAİM Nedir?

Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu, Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

TÜRKÇESİ Nedir?

Açık söylemek gerekirse, açıkçası: "Türkçesi, sen bu işi beceremedin."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A C E K M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karaimce,

7 Harfli Kelimeler

Amerika, Aramice,

6 Harfli Kelimeler

Amirce, Kamera, Karaim, Macera,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Akemi, Arami, Camia, Emcik, Ercik, Erika, İkame, İkram, İrkme, Kaime, Kamer, Karma, Kerim, Krema, Macar, Marka, Marke, Marki, Mecra, Merak, Merci, Rakam, Ramak, Recim,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acem, Akar, Akim, Akma, Amca, Amir, Arak, Arka, Arma, Caka, Cami, Cari, Cemi, Cima, Ecir, Ekim, Emik, Emir, Erik, Erim, İare, İcar, İcma, İcra, İmar, İrca, Kaim, Kama, Kame, Kara, Kare, Kari, Kira, Krem, Maki, Mark, Mera, Meri, Mika,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Aka, Ama, Ara, Ari, Ark, Cam, Car, Cem, Cer, Cim, Erk, İka, İma, Kam, Kar, Kem, Ker, Kim, Kir, Mai, Mir, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ce, Ek, Em, Er, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.