KARABUĞDAYGİLLER (TDK)

Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya.

Karabuğdaygiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi U , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Y , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı K sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞAK Nedir?


1 - Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin taneleri taşıyan kılçıklı başı.
2 - Tarlalarda, bağlarda dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BOĞU Nedir?

Nişanlı kız tarafından damada gönderilen armağan bohçası.

BOĞUM Nedir?


1 . Boğulmuş, sıkılmış yer.
2 . Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü: "Sağ elinin şehadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti."- Ö. Seyfettin.
3 . anatomi İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer: "Lenf boğumları. Sinir boğumları."- .

BOĞUMLU Nedir?

Boğumu olan.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

ÇOBANDEĞNEĞİ Nedir?

Karabuğdaygillerden, beyaz ya da pembe çiçekli, yürek biçimi yapraklı, otsu bir kır bitkisi (Polygonum aviculare).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARABUĞDAY Nedir?

Karabuğdaygillerden, tohumları için yetiştirilen, bir yıllık bitki (Fagopyrum).

KURTPENÇESİ Nedir?

Karabuğdaygillerden, çiçekleri salkım biçiminde, sap ve kökünde bol tanen bulunan bir bitki (Potentilla formentilla).

KUZU Nedir?


1 . Koyun yavrusu: "Belki beş kuzunun derisinden yapılmış, siyah bir kalpak."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir meyve ve sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze.
3 . sıfat Kuzu etinden yapılan (yiyecek).

KUZUKULAĞI Nedir?

Karabuğdaygillerden, sulak yerlerde yetişen, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, yaprakları salata olarak kullanılır (Rumex acetosa).

RAVENT Nedir?

Karabuğdaygillerden, 1-
2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale).

SALKIM Nedir?


1 . Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve: "Bunu görünce Behzat da iki salkım muzu oradakilere dağıtmış."- M. Ş. Esendal.
2 . bitki bilimi Ana saptan çıkan yan çiçekleri, sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu.
3 . bitki bilimi Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği (Wistaria sinensis).
4 . eskimiş, askerlik Topla atılan demir parçaları.

TAÇSIZ Nedir?


1 . Tacı olmayan.
2 . bitki bilimi Taç yaprağı olmayan.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A B D E G K L L R R U Y Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Buğdaygiller,

10 Harfli Kelimeler

Karabuğday, Kurbağalar,

9 Harfli Kelimeler

Ağabeylik, Galibarda, Giderayak,

8 Harfli Kelimeler

Akbuğday, Alageyik, Dalyarak, Kalubela, Kurabiye,

7 Harfli Kelimeler

Adaleli, Akarlar, Arakiye, Bariyer, Bikarar, Birader, Bukleli, Bulgari, Darbuka, Diyalel, Duyarga, Galerya, Gerilla, Kaburga, Kalibre, Karadul, Kariyer, Kurbağa, Lakaydi, Lakerda, Laubali, Leylaki, Liberal, Radikal, Riyakar, Yadigar,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Adalar, Adliye, Ağabey, Akliye, Akraba, Aladağ, Alarga, Algler, Aliağa, Alkali, Ardiye, Argali, Badeli, Badire, Badiye, Bakara, Bakaya, Bakire, Bakiye, Balkar, Baraka, Bardak, Barudi, Bayrak, Bedayi, Bellik, Berrak, Beydağ, Beygir, Beylik, Billur, Birler, Budala, Buğday, Bulada, Bulgar, Burada, Daylak, Dilber,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abdal, Abide, Abiye, Ablak, Abuli, Adale, Ağlak, Ağyar, Akabe, Akala, Akide, Alaka, Albay, Alkil, Araba, Arabi, Araka, Ardak, Ariya, Aylak, Badik, Badya, Bağda, Bakir, Bakla, Balar, Baliğ, Balya, Barak, Barda, Barka, Bedik, Bedir, Bekar, Bekri, Belgi, Beliğ, Belik, Belki,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Abuk, Adak, Aday, Adil, Adli, Agel, Ağda, Aile, Akar, Akil, Akli, Akur, Alay, Alil, Arak, Arda, Arka, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayla, Bade, Badi, Bağa, Baki, Bala, Bale, Bara, Bari, Bark, Bayi, Beka, Bela, Beli, Beri, Berk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Abu, Ada, Adi, Agu, Ağa, Aka, Ala, Alg, Ali, Ara, Ari, Ark, Aya, Bad, Bağ, Bak, Bal, Bar, Bay, Bed, Bek, Bel, Bey, Bir, Bre, Bul, Dağ, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Dua, Dul, Duy, Eda, Edi,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Ak, Al, Ar, Ay, Be, Bu, De, Ek, El, Er, Ey, Ge, İğ, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ur, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.