KARABİNA (TDK)

Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tüfek: "O devirlere ait baltalar, karabinalar, paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

Karabina kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALTA Nedir?

Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

ÇELİK Nedir?


1 . Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat: "Süngülerini çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar."- R. E. Ünaydın.
2 . sıfat Bu alaşımdan yapılmış: "Tavandaki abajursuz, çelik elektrik lambasını yakmış okuyordu."- S. F. Abasıyanık.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARABİNA Nedir?

Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tüfek: "O devirlere ait baltalar, karabinalar, paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MÜZE Nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı: "O devirlere ait yatağanlar, baltalar paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

NAMLU Nedir?


1 . Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça.
2 . Kasatura, kılıç, meç, bıçak vb. kesici silahların uzun ve keskin bölümü.

PASLANMA Nedir?

Paslanmak işi, oksidasyon.

TÜFE Nedir?

Dokuma tezgahlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini sıkıştırmaya yarayan araç.

TÜFEK Nedir?

Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

YİVLİ Nedir?

Yivi olan, üzerine yiv açılmış olan.

A A A B K N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karabina,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Ankara, Araban, Arnika, Bakara, Baraka, Kabana, Kabara, Kanara, Karina,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abani, Akran, Araba, Arabi, Araka, Bakan, Bakir, Banak, Banka, Barak, Baran, Barka, İnkar, Kaban, Kabin, Kabir, Karni, Kibar,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Akar, Anka, Arak, Arka, Baki, Bana, Bani, Bank, Bara, Bari, Bark, Bina, Bira, Brik, İbra, İkna, İnak, Kaba, Kain, Kana, Kani, Kara, Kari, Kira, Nara, Rika, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aka, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, Bak, Ban, Bar, Bin, Bir, İka, Kan, Kar, Kin, Kir, Nar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, An, Ar, İn, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.