KARŞITLI (TDK)

Karşıtlık, zıtlık gösteren, tezatlı.

Karşıtlı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KARŞITLI Nedir?

Karşıtlık, zıtlık gösteren, tezatlı.

KARŞITLIK Nedir?


1 . Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast: "Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur."- A. İlhan.
2 . biyoloji İki organ, iki sistem arasındaki görevlerin zıt olması durumu, karşı gelim.
3 . matematik Bir teoremin karşıtının da doğru olması durumu.
4 . ruh bilimi Başkalarının istek, dilek veya buyruklarının tersine davranma eğilimi.

TEZAT Nedir?


1 . Karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki, kontrast, antagonizma: "Sanatçı çok garip ve tezatlarla dolu bir yaratıktır."- H. E. Adıvar.
2 . edebiyat Anlatımda birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma.

TEZATLI Nedir?

Birbirinin karşıtı olan, karşıtlı, çelişkili, kontrastlı.

ZITLIK Nedir?

Karşıtlık.

A I I K L R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karşıtlı,

7 Harfli Kelimeler

Katılış, Lakırtı, Şakırtı, Şarıltı, Şıralık, Takılış, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akıtış, Alışık, Alışkı, Arılık, Arıtış, Aşıklı, Aşırtı, Atılış, Atkılı, Iraklı, Irktaş, Işılak, Karılı, Karşıt, Kartlı, Şarklı, Şartlı, Şıralı, Takılı, Taşlık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Altık, Arkıt, Artık, Artış, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Atılı, Iltar, Iştır, Itlak, Kalış, Kalıt, Karış, Karlı, Karşı, Kaşlı, Katır, Katlı, Kılır, Kılış, Kırat, Kışır, Kışla, Kıtal, Kıtır, Lıkır, Şarkı, Şatır, Şırak, Taşıl, Taşlı, Tıkır, Tırak, Tıraş, Tırık, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Altı, Arık, Arış, Arlı, Artı, Aşık, Aşıt, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Itır, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Rakı, Şark, Şart, Şıra, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.