KARŞITDUYGU (TDK)

Kimi kişi, varlık ya da şeylere karşı duyulan ve belirli bir nedene dayanmayan hoşnutsuzluk durumu, °antipati.

Karşıtduygu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi T , yedinci harfi D , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi G , onbirinci harfi U . Başı K sonu U olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

HOŞNUTSUZLUK Nedir?

Hoşnut olmama durumu: "Ara sıra oturduğu yerde, Meclisin neşesine biraz aykırı kaçan hoşnutsuzluk sesleri çıkarır."- R. N. Güntekin.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A D G I K R T U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kuyudat,

6 Harfli Kelimeler

Akyurt, Dışrak, Irktaş, Kargış, Karşıt, Kartuş, Turgay, Uyarış, Uyartı, Yukarı,

5 Harfli Kelimeler

Akdut, Argıt, Arkıt, Artık, Artış, Aygır, Aygıt, Ayrık, Ayrıt, Durak, Durgu, Duruk, Duruş, Duşak, Duyar, Duygu, Duyuş, Gayrı, Gayur, Guatr, Irgat, Kargı, Karış, Karşı, Katır, Kaygı, Kayır, Kayış, Kayıt, Kırat, Kıray, Kurgu, Kuruş, Kurut, Kurya, Kutur, Kuytu, Şarkı, Şatır, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Akış, Akur, Akut, Arık, Arış, Artı, Aşık, Aşıt, Atık, Atış, Atkı, Ayık, Ayıt, Ayrı, Darı, Dart, Daru, Dayı, Duka, Duru, Duyu, Gard, Gark, Gayr, Gıda, Gırt, Gurk, Guru, Guşa, Irak, Kadı, Karı, Kart, Katı, Kayı, Kıta, Kıya, Kura, Kurt,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Akı, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Aut, Ayı, Dar, Dış, Dua, Duş, Dut, Duy, Gak, Gar, Gık, Gır, Gut, Ira, Irk, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kır, Kış, Kıt, Kur, Kuş, Kut, Ray, Şad, Şak, Şat, Şık, Şua, Şut,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.