KARŞILAŞTIRMA (TDK)

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

Karşılaştırma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı K sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

İNCELEMEK Nedir?

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek: "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler."- S. Birsel.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAS Nedir?


1 . Bir tutma, denk sayma.
2 . Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
3 . eskimiş, dil bilgisi Örnekseme: "Birçok kelime türleri kıyasla yapılmıştır."- .
4 . mantık Tasım.

KIYASLAMA Nedir?

Kıyaslamak işi, mukayese.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MUKAYESE Nedir?

Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama: "Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı."- P. Safa.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

NESNEL Nedir?


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A I I K L M R R T Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Karşılaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Araştırılmak, Arılaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Araştırılma, Arılaştırma, Karşıtlaşma, Şıklaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Alıştırmak, Araştırmak, Artırılmak, Karartılma, Karıştırma, Karşılaşma, Karşıtlama, Katırlaşma, Şartlaşmak, Tıraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılış, Aktarılma, Aktarmalı, Alıştırma, Araştırış, Araştırma, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arıtılmak, Artıklama, Artırılma, Artırmalı, Aşılatmak, Aşırılmak, Iraklaşma, Işılatmak, Karılaşma, Karışılma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katılaşma, Şartlamak, Şartlaşma, Şaşırtmak, Taşımalık, Taşlaşmak, Tıraşlama,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Altmışar, Aralıkta, Araştırı, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arıtılma, Artırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Iralamak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Karartma, Karşıtlı, Kartalma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Makaralı, Maşatlık, Şaklatma, Şamatalı, Şarkışla, Şarlamak, Şartlama, Şaşılmak, Şaşırmak, Şaşırtma, Şıklaşma, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Alışmış, Almaşık, Altışar, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arşıala, Artımlı, Artırım, Artırış, Artırma, Aşamalı, Aşıktaş, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Atlamak, Ilıtmak, Iralama, Işılama, Işıtmak, Kalamar, Kalıtım, Kamışlı, Karaltı, Kararış, Kararlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arılar, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atalık, Atamak, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Atkılı, Atlama, Iklama, Ilımak, Ilıtma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atama, Atılı, Atmak, Atmık, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Itır,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tam, Tar, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.