KARŞILAŞTIRICI (TDK)

Bir parçanın boyutunu karşılaştırmada kullanılan duyarlı aygıt, °komparatör.

Karşılaştırıcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi I , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi I . Başı K sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BOYUT Nedir?


1 - Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı.
2 - Nitelik, genişlik, kapsam.
3 - Durum.
4 - Doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, °buut.

DUYARLI Nedir?

Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas: "Ordu yürürse sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı."- N. Araz.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILAŞTIRMA Nedir?

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

A A C I I I I K L R R T Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Araştırıcılık,

12 Harfli Kelimeler

Şaşırtıcılık,

11 Harfli Kelimeler

Araştırılış, Karıştırıcı,

10 Harfli Kelimeler

Araştırıcı, Arıtıcılık, Aşırıcılık, Karıştırış,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Alıştırış, Araştırış, Aşarcılık, Lakırtıcı, Şakırtılı, Şaşırtıcı, Şıracılık,

8 Harfli Kelimeler

Aktarıcı, Aracılık, Araştırı, Arıcılık, Arıtılış, Aşıcılık, Aşırılık, Atacılık, Atıcılık, Karşıtlı, Şarkışla,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Aktarış, Altışar, Arıtıcı, Artırış, Aşıktaş, Cırıltı, Cırtlak, Karaltı, Kararış, Kararlı, Karartı, Karşıcı, Kaşarlı, Katılış, Katırcı, Kırılış, Kırıtış, Kıtırcı, Lakırtı, Şakırtı, Şarıltı, Şarkıcı, Şaşılık, Şıkırtı, Şıralık, Şırıltı, Takılış, Taklacı, Taraklı, Taşaklı, Taşralı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acırak, Acıtış, Akılcı, Akışlı, Akıtış, Alışık, Alışkı, Araklı, Aralık, Aratış, Arıcak, Arılar, Arılık, Arıtış, Arkalı, Aşarcı, Aşıklı, Aşırtı, Atalık, Atılış, Atkılı, Cakalı, Cırlak, Ilıcak, Iraklı, Irktaş, Işıklı, Işılak, Işıltı, Itırlı, Kalıcı, Karacı, Karalı, Karılı, Karşıt, Kartal, Kartlı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acılı, Akıcı, Aktar, Aktaş, Alıcı, Alkış, Altık, Aracı, Arıcı, Arkıt, Artık, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Atıcı, Atılı, Carlı, Carta, Ilıca, Iltar, Iştır, Itlak, Kalcı, Kalış, Kalıt, Karar, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Katar, Katır, Katlı, Kılır, Kılış, Kırat,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Altı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Caka, Cart, Cılk, Cırt, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Itır, Kala, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.