KARŞIDEVRİM (TDK)

Bir devrime karşı olan, devrimin getirdiklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan gerici eylem.

Karşıdevrim kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı K sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

DEVRİM Nedir?


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
2 . İhtilal: "Fransız devrimi."- .
3 . eskimiş İnkılap.
4 . eskimiş Çevrilme, katlanma, bükülme.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

GERİCİ Nedir?

Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci. gerici (II) sıfat (ge'rici)
1 . Bir organı germeye yarayan (kas).
2 . isim Germe işini yapan kimse.

KALDIRMA Nedir?

Kaldırmak işi.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTADA Nedir?


1 . Sonucu belli olmayan (karşılaşma).
2 . zarf Topluluk içinde, arasında.
3 . zarf Görünür yerde, göz önünde: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.

A D E I K M R R V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Verimkar,

7 Harfli Kelimeler

Şivekar,

6 Harfli Kelimeler

Derviş, Devrik, Devrim, Dışrak, Kadimı, Kamerı, Kardeş, Kaşmer, Kaşmir, Maşerı, Maşrık, Varide,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Arşiv, Aşevi, Daimı, Daire, Dekar, Demir, Derik, Deşik, Devam, Devim, Devir, Devrı, Dikme, Direk, Edvar, Erika, Ermiş, Evrak, Evrik, Evrim, Irmak, İdame, İdare, İdrak, İdrar, İkame, İkdam, İkram, İkrar, İrade, İrkme, İşmar, İvmek, Kadem, Kader, Kadim, Kadir, Kaide,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adım, Akım, Akış, Akim, Amir, Arık, Arış, Arşe, Aşık, Aşım, Aşir, Daim, Dair, Darı, Deri, Derk, Deva, Dram, Edik, Edim, Ekim, Ekşi, Emik, Emir, Emiş, Erik, Erim, Eriş, Eşik, Irak, Irki, İade, İare, İaşe, İdam, İdea, İmar, İşar, İşve,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Akı, Arı, Ari, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dam, Dar, Dav, Dek, Dem, Dev, Dış, Dik, Diş, Eda, Edi, Erk, Ira, Irk, İde, İka, İma, Kam, Kar, Kaş, Kav, Kem, Ker, Keş, Kır, Kış, Kim, Kir, Mai, Maş, Mir, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Aş, Av, De, Ek, Em, Er, Eş, Ev, İm, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.