KARŞICI (TDK)


1 . Karşılamaya çıkan kimse, karşılayıcı: "Bursa mebusları sabahleyin erkenden otomobillere atladılar, karşıcı gittiler."- R. E. Ünaydın.
2 . sıfat Karşı düşüncede olan.

Karşıcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı K sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

ERKENDEN Nedir?

Erken olarak, çok erken: "Kısmet olursa erkenden yola düzüleceğiz."- Ö. Seyfettin.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞICI Nedir?


1 . Karşılamaya çıkan kimse, karşılayıcı: "Bursa mebusları sabahleyin erkenden otomobillere atladılar, karşıcı gittiler."- R. E. Ünaydın.
2 . sıfat Karşı düşüncede olan.

KARŞILAMA Nedir?


1 . Karşılamak işi, istikbal.
2 . halk ağzında Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği.

KARŞILAYICI Nedir?


1 . Gelen birini karşılamaya çıkan kimse.
2 . sıfat Önleyen: "Tehlikeyi karşılayıcı bir silah."- .
3 . sıfat Yerine getiren, yapan: "İsteklerinizi karşılayıcı bir imkân bulabiliriz."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEBUS Nedir?

Milletvekili: "Söz istemişken unutulan bir mebus tekrar söz istedi."- M. Ş. Esendal.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTOMOBİL Nedir?

Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı: "Otomobiller, atlar, arabalar coşkun bir sel uğultusu ile geçiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SABAHLEYİN Nedir?

Günün başlangıcı, günün ilk saatleri, sabah, sabah vakti: "Nihayet, dördüncü günü sabahleyin gelip annemle konuştu."- H. C. Yalçın.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A C I I K R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Karşıcı, Şarkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Rakıcı, Şıracı,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Arıcı, Aşıcı, Aşırı, Karış, Karşı, Kırca, Kırcı, Kışır, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akış, Arık, Arış, Aşık, Irak, Işık, Işkı, Karı, Rakı, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Car, Cık, Ira, Irk, Kar, Kaş, Kır, Kış, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.