KARINTI (TDK)


1 . Anaforlarda oluşan çevrinti.
2 . Geminin yanından vurarak gemiyi sarsan dalga.

Karıntı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I . Başı K sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAFOR Nedir?


1 . Girdap.
2 . mecaz Karmakarışık, sinirli, güç durum: "Korkunç bir anaforun öfkesine kapılmış, sağa sola savrulup duruyorlar."- A. İlhan.
3 . argo Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey.

ÇEVRİ Nedir?


1 . Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil.
2 . coğrafya Girdap: "Hava çevrisi şiddetli olduğundan ağaçları söker, yapıları yıkar."- .

ÇEVRİNTİ Nedir?


1 . Bir şeyin kendi ekseni çevresinde sürekli dönmesi.
2 . Çeşitli tahıl karışığı.

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

A I I K N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Karıntı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Anırtı, Tırınk, Tırnak,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artın, Kanıt, Karın, Katır, Kıran, Kırat, Kıtır, Natır, Tanık, Tanrı, Tıkır, Tırak, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anık, Anıt, Arık, Artı, Atık, Atkı, Irak, Itır, Kanı, Kant, Karı, Kart, Katı, Kına, Kıta, Rakı, Rant, Takı, Tanı, Tank, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ira, Irk, Kan, Kar, Kat, Kın, Kır, Kıt, Nar, Tak, Tan, Tar, Tık, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.