KARILMAK (TDK)


1 . Karma işi yapılmak, karışmak.
2 . halk ağzında Hayvan çiftleşmek.

Karılmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

ÇİFTLEŞMEK Nedir?


1 . Bir şey tekken bir tanesinin daha katılmasıyla iki olmak.
2 . Erkek ve dişi hayvan veya bitki hücreleri döllenmek için bir araya gelmek.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞMA Nedir?


1 . Karışmak işi: "Macarların çoğunun bize benzeyişinin bir nedeni de bu döl karışmasıdır."- H. Taner.
2 . Engelleme, araya girme, müdahale.
3 . Düzeni bozulma.

KARIŞMAK Nedir?


1 . İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek: "Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı."- H. R. Gürpınar.
2 . Düzensiz, dağınık olmak: "Yanıma her tarafı titreyerek sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi."- R. H. Karay.
3 . (nsz) Bulanmak, duruluğunu yitirmek: "Hava birden karıştı. Zihnim karıştı."- .
4 . (nsz) Açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek: "Kaymakam işin karıştığını anlayarak..."- M. Ş. Esendal.
5 . Müdahale etmek, araya girmek: "Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü."- F. R. Atay.
6 . Engellemek, araya girmek.
7 . Bir araya gelmek, katılmak: "Bingazi'deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı."- Ö. Seyfettin.
8 . İlgilenmek, müdahale etmek, el atmak: "Ben, dedim, başkalarının soy adlarına nasıl karışabilirim?"- M. Ş. Esendal.
9 . Yetkisinde bulunmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak: "Bu işe belediye karışır."- .

KARMA Nedir?


1 . Karmak işi.
2 . sıfat Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit: "Karma aşı. Karma futbol takımı."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A I K K L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Karılmak, Karmalık, Kırklama,

7 Harfli Kelimeler

Arkalık, Iklamak, Kakılma, Kakmalı, Karalık, Karıkma, Karılma, Karımak, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Araklı, Aralık, Arkalı, Armalı, Iklama, Iramak, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Karalı, Karıma, Karlık, Karmak, Karmık, Kılmak, Kırkma, Kırmak, Malkar, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akmak, Alarm, Alkım, Almak, Irama, Irmak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalma, Karık, Karlı, Karma, Kılma, Kırma, Makak, Malak, Maral, Marka, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Irak, Kaka, Kala, Kama, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lama, Mala, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.