KAPLANBÖCEKLER (TDK)

Çok zararlı böcekleri oburca avlayarak, bitki, hayvan ve insan sağlığına yardımcı olan, güzel renkli, kınkanatlı böcekler familyası.

Kaplanböcekler kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi B , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E , onbirinci harfi K , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı K sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÖCE Nedir?

Böcü.

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KINKANAT Nedir?

Kınkanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı.

OBURCA Nedir?

Doymak bilmez bir biçimde, oburcasına.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

ZARARLI Nedir?

Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

A A B C E E K K L L N P R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Böcekkapan,

8 Harfli Kelimeler

Böcekler, Börkenek,

7 Harfli Kelimeler

Alperen, Lebalep, Nabekar, Nakkare, Nalekar, Paralel,

6 Harfli Kelimeler

Akören, Arkeen, Bakkal, Baklan, Balkan, Balkar, Banker, Bellek, Cebren, Cepken, Elöpen, Kabare, Kalben, Kalkan, Kalker, Kalpak, Kanepe, Kapela, Kaplan, Kepenk, Köknar, Körebe, Laklak, Pancar, Parlak, Pekala, Pelenk, Planör,

5 Harfli Kelimeler

Abece, Ablak, Acele, Akabe, Aklan, Aklen, Akran, Akrep, Alkan, Ancak, Anele, Anlak, Arena, Bacak, Bakan, Bakla, Balar, Banak, Banal, Banka, Barak, Baran, Barka, Bekar, Belce, Belek, Belen, Bence, Benek, Böcek, Bölen, Bönce, Börek, Cebel, Celal, Celbe, Celep, Cenap, Ceren, Ekler,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Acar, Acep, Akak, Akar, Akne, Alan, Anal, Anca, Anka, Apak, Apel, Apre, Arak, Arap, Arka, Arpa, Baca, Bala, Bale, Bana, Bank, Bara, Bark, Beka, Bela, Bere, Berk, Böce, Böke, Böle, Börk, Caba, Caka, Cana, Cebe, Celp, Cenk, Cönk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Ace, Aka, Ala, Alp, Ana, Ara, Ark, Arp, Bak, Bal, Ban, Bap, Bar, Bek, Bel, Ben, Bön, Bre, Can, Car, Cep, Cer, Ebe, Ece, Eke, Ela, Elk, Epe, Erk, Kak, Kal, Kan, Kap, Kar, Kek, Kel, Kep, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Ar, Be, Ce, Ek, El, En, Er, Ke, La, Le, Ne, Ön, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.