KAPLAMSALLIK (TDK)

Kaplamsal olma özelliği.

Kaplamsallık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAPLAMSAL Nedir?

Kavramla ilgili bütün özellikleri bir arada bulunduran.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A A A I K K L L L M P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kaplamsallık,

10 Harfli Kelimeler

Kalıplamak,

9 Harfli Kelimeler

Asalaklık, Iskalamak, Kalıplama, Kaplamalı, Kaplamsal, Paskallık,

8 Harfli Kelimeler

Iskalama, Kalpaklı, Kapılmak, Kaplamak, Kaplamlı, Kapsamak, Kapsamlı, Kasaplık, Kasılmak, Kısalmak, Laklamak, Paklamak, Saklamak, Salaklık, Salkımak, Sallamak, Salmalık, Sapaklık, Sapılmak, Saplamak,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aklamak, Aksakal, Aksamak, Alakalı, Allamak, Asılmak, Asmalık, Iklamak, Islamak, Kakılma, Kakmalı, Kalmalı, Kalplık, Kapaklı, Kapamak, Kapılma, Kaplama, Kapsama, Kasalık, Kasılma, Kısalma, Lakaplı, Laklaka, Laklama, Lalalık, Makaslı, Mıskala, Paklama, Palalık, Palaska, Pasaklı, Plakalı, Sakalık, Sakallı, Saklama, Salkıma, Sallama, Sapılma, Saplama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Alaplı, Allama, Alpaka, Alpaks, Alplık, Amalık, Apalak, Asalak, Asılma, Asmalı, Iklama, Islama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kalpak, Kamalı, Kapalı, Kapama, Kaplam, Kaplık, Kapmak, Kapsam, Kasalı, Kasmak, Kılmak, Kıpmak, Kısmak, Laakal, Laklak, Maslak, Mıskal, Paklık, Paskal, Pısmak, Sakalı, Saklık,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Akmak, Akpas, Aksak, Aksam, Alaka, Alkım, Allık, Almak, Asklı, Aslık, Asmak, Islak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalık, Kalım, Kalıp, Kalma, Kapak, Kaplı, Kapma, Kasap, Kasık, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılma, Kıpma, Kıska, Kısma, Klapa, Lakap, Makak, Makas, Malak, Masal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Apak, Asal, Asap, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Iska, Kaka, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kasa, Kask, Kısa, Klas, Laka, Lala, Lama, Lapa, Mala, Mapa, Masa, Mask, Pala, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Ama, Asa, Ası, Ask, Kak, Kal, Kam, Kap, Kas, Kıl, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Mas, Pak, Pal, Pas, Sak, Sal, Sam, Sap, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.