KAPLIK (TDK)


1 . Kap kacak koymaya yarayan yer.
2 . sıfat Defter, kitap vb.ni kaplamaya yarayan: "Kaplık kâğıt."- .
3 . sıfat Herhangi bir kap dolduracak miktarda olan: "İki kaplık aşure."- .

Kaplık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K . Başı K sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞURE Nedir?

Buğday, nohut vb. tanelerle kuru yemişlerin bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı.

DEFTER Nedir?

Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı."- S. Derviş.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

KAPLIK Nedir?


1 . Kap kacak koymaya yarayan yer.
2 . sıfat Defter, kitap vb.ni kaplamaya yarayan: "Kaplık kâğıt."- .
3 . sıfat Herhangi bir kap dolduracak miktarda olan: "İki kaplık aşure."- .

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A I K K L P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kaplık, Paklık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Kalık, Kalıp, Kaplı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Kalp, Kapı, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alp, Kak, Kal, Kap, Kıl, Lak, Lap, Pak, Pal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.