KAPIŞTIRMAK (TDK)

Kapışma işini yaptırmak veya bu işin yapılmasına sebep olmak: "İki tarafı birbiriyle kapıştırdı."- .

Kapıştırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

KAPIŞ Nedir?


1 . Kapma işi.
2 . Kapışma.

KAPIŞMA Nedir?

Kapışmak işi.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A A I I K K M P R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kapıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Apıştırmak, Kakıştırma, Kapıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Apıştırma, Kaptırmak, Kırpışmak, Kışkırtma,

8 Harfli Kelimeler

Aşırtmak, Aştırmak, Kapışmak, Kaptırma, Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Katışmak, Kıpramak, Kırışmak, Kırıtmak, Kırpışma, Takışmak, Taşırmak, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Aktarım, Aktarış, Apışmak, Arıtmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Işıtmak, Kakırtı, Kakışma, Kapatış, Kapışma, Karıkma, Karımak, Karışık, Karışım, Karışma, Kaşımak, Katışık, Katışma, Kıprama, Kırışma, Kırıtma, Kırpmak, Şakımak, Şakırtı, Şapırtı, Şımarık, Takışma, Taşımak, Taşırma, Tıkamak, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtış, Akıtma, Apışak, Apışık, Apışma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Kakıma, Kapmak, Karıma, Karmak, Karmık, Karşıt, Kaşıma, Katmak, Katrak, Kıpmak, Kıraat, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Kırpık, Kırpma, Markka, Maşrık, Matkap, Matrak, Parmak, Pıtrak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Kapak, Kapış, Kapma, Karık, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Katar, Katık, Katım, Katır, Katkı, Katma, Kıpık, Kıpma, Kırat,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akım, Akış, Akma, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Irak, Irıp, Işık, Işkı, Itır, Kaka, Kama, Kamp, Kapı, Kara, Karı, Kart,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kak, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Pak, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Şak, Şap, Şat, Şık, Şıp, Tak, Tam, Tar, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.