KAOLİNİT (TDK)

Arı kilin temel maddesini oluşturan hidratlı alüminyum silikat.

Kaolinit kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi O , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı K sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÜMİNYUM Nedir?


1 . Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,9
8 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al): "Alüminyum, mutfak kapları yapımında çok kullanılırdı."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Biraz sonra bir besleme kız kocaman bir alüminyum ibriği getirdi."- B. Felek.

HİDRATLI Nedir?

İçinde hidrat bulunan.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SİLİ Nedir?

Kilim, yünden dokunmuş yaygı. sili (II) sıfat
1 . Arı, temiz.
2 . mecaz İffetli.

SİLİK Nedir?


1 . Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan: "Silik para. Silik yazı."- .
2 . mecaz Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan: "İşte, bu şahsiyetin yanında ötekiler âdeta silik ve sinmiş kalıyordu."- R. E. Ünaydın.

SİLİKAT Nedir?

Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin bileşiminde bulunur.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

A K L N O T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaolinit,

7 Harfli Kelimeler

İntikal,

6 Harfli Kelimeler

İnikat, İtalik, İtikal, Kaolin,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Antik, İlkin, İntak, İtila, İtina, İtlik, Kanto, Katil, Kilit, Kinli, Kitin, Kolan, Kolit, Kotan, Lakin, Latin, Likit, Nakil, Nakit, Nakli, Nokta, Oktan, Otlak, Talik, Tilki, Tonik, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akit, Akli, Alto, Anot, Atik, Atol, İkna, İkon, İlan, İlik, İnak, İnal, İnat, İnik, İnti, İtki, Kail, Kain, Kani, Kano, Kant, Kati, Kilo, Klan, Klon, Kola, Koli, Koni, Kont, Kota, Laik, Lain, Lika, Link, Lota, Nail, Nato, Nota, Olta,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ati, İka, İki, İla, İlk, İni, İta, İti, Kal, Kan, Kat, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.