KANUNNAME (TDK)

Yasa kitabı: "Alaydan yetişen mutlaka talimnameyi, dâhiliye kanunnamesini vesaireyi bilir."- Ö. Seyfettin.

Kanunname kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı K sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KANUNNAME Nedir?

Yasa kitabı: "Alaydan yetişen mutlaka talimnameyi, dâhiliye kanunnamesini vesaireyi bilir."- Ö. Seyfettin.

MUTLAKA Nedir?

Kesinlikle: "Mutlaka sabırsızlığından kendi kendine soyunmaya girmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TALİ Nedir?

İkinci derecede olan, ikincil.

TALİM Nedir?


1 . Öğretim.
2 . Alıştırma: "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık."- Y. K. Beyatlı.
3 . askerlik Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi: "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam."- Halk türküsü.

TALİMNAME Nedir?

Savaşta uygulanan türlü manevraları, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev ve davranışını belirten kuralların toplandığı kitap.

VESAİRE Nedir?

Ve benzerleri: "Biz yollarda eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk."- F. R. Atay.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A E K M N N N U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kanunname,

8 Harfli Kelimeler

Mukannen,

7 Harfli Kelimeler

Kanunen,

6 Harfli Kelimeler

Amenna, Manken,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Anane, Anmak, Kaman, Kanma, Kanun, Keman, Kuman, Manen, Mekan, Numen,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Akne, Aman, Anam, Anka, Anma, Anne, Eman, Enam, Kama, Kame, Kamu, Kana, Kuma, Mana, Maun, Name, Nane, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ana, Kam, Kan, Kem, Kum, Men, Nam, Nan, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ek, Em, En, Ke, Me, Ne, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.