KANTOCULUK (TDK)

Kantocunun yaptığı iş: "Kantoculuk üzerine tartışmayı bal gibi önlemişti."- T. Buğra.

Kantoculuk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi O , altıncı harfi C , yedinci harfi U , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KANT Nedir?

Şeker ve limonla içilen sıcak su.

KANTO Nedir?


1 . Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri: "Eski bir dolabın kırık aynası karşısında 'Telgrafın Telleri'ni söyler, kırıta kırıta kanto oynardı."- R. N. Güntekin.
2 . Bu gösteri sırasında söylenen şarkı.

KANTOCU Nedir?

Kanto söyleyen kadın: "Tıpkı kantocu bir kız gibi ellerini şakırdatıp omuzlarını titretiyordu."- O. C. Kaygılı.

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

TARTIŞMA Nedir?


1 . Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra.
2 . Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner.
3 . Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

A C K K L N O T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kantoculuk,

8 Harfli Kelimeler

Kuluncak, Taoculuk,

7 Harfli Kelimeler

Kantocu, Kontluk,

6 Harfli Kelimeler

Kokucu, Kokulu, Koltuk, Kontak, Konulu, Okuntu, Tokluk, Tonluk,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Conta, Cukka, Cunta, Kanto, Kolan, Kolcu, Konak, Konuk, Konut, Kotan, Kucak, Kukla, Kulak, Kulun, Kutan, Kutlu, Kutnu, Lonca, Natuk, Nokta, Nukut, Nutuk, Okluk, Oktan, Onluk, Otlak, Otluk, Toklu, Tonla, Tonlu, Tuluk, Unluk,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Akut, Alto, Anot, Anut, Atol, Kano, Kant, Klan, Klon, Koca, Koka, Koku, Kola, Kont, Konu, Kota, Kuka, Kula, Kulu, Kunt, Kutu, Kuut, Loca, Lota, Nato, Nota, Ocak, Okka, Okul, Olta, Oltu, Oluk, Onat, Onca, Onlu, Otlu, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ant, Aut, Can, Cuk, Kak, Kal, Kan, Kat, Kok, Kol, Kot, Kul, Kut, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tok, Tol, Ton, Tul, Tun, Uca, Ula, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.