KANGRENLEŞMEK (TDK)


1 . Kangren olmak.
2 . mecaz Bir durum veya iş düzelmeyecek duruma gelmek, uzamak.

Kangrenleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZE Nedir?

Doz.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

KANGREN Nedir?

Vücudun bir yerindeki dokuların ölmesi: "Onun bacağını kangren tehdit edip de tecrit ettiğimiz vakit daha iyi tanıdım onu."- H. E. Adıvar.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

UZAM Nedir?


1 . Algılanan nesnelerin temel niteliği.
2 . Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.

UZAMA Nedir?

Uzamak durumu: "Seyahatin uzaması ihtimali de çoktur."- R. H. Karay.

UZAMAK Nedir?


1 . Uzun duruma gelmek, boyu büyümek: "Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı."- A. Haşim.
2 . Çok zaman tutmak, uzun sürmek: "Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil!"- S. F. Abasıyanık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E E E G K K L M N N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kangrenleşmek,

12 Harfli Kelimeler

Kangrenleşme,

10 Harfli Kelimeler

Kaşelenmek, Raşelenmek, Renklenmek,

9 Harfli Kelimeler

Genleşmek, Karelemek, Kaşelemek, Kaşelenme, Raşelenme, Renklemek, Renklenme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Eşlenmek, Genelmek, Genleşme, Gerekmek, Kareleme, Kaşeleme, Kemankeş, Keşlemek, Renkleme, Şenelmek, Şenlenme,

7 Harfli Kelimeler

Aşermek, Eklemek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Enenmek, Engerek, Ermenek, Eşkenar, Eşlemek, Eşlenme, Gelenek, Gemerek, Genelme, General, Gerekme, Kangren, Kekleme, Keneler, Keşleme, Mekkare, Menekşe, Mengene, Meşgale, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Alenen, Arkeen, Aşerme, Egemen, Ekenek, Ekleme, Eleman, Elemek, Elemge, Elenme, Enemek, Enenme, Ergene, Eşelek, Eşleme, Geleme, Gelmek, Germek, Germen, Kaknem, Kalker, Kaşmer, Kekeme, Keleme, Kemane, Kemere, Kengel, Kenger, Kermen, Lenger, Leşker, Manken, Mealen, Meleke, Mengen, Meşale, Naklen, Neşren, Reglan, Reklam,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Amele, Anele, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekran, Eleme, Elmek, Emare, Emlak, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Erkan, Erkek, Erken, Ermek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Grena, Kalem, Kamer, Karne, Kekre, Kelam, Kelek, Kelem, Keler, Keleş,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Akne, Alem, Amel, Anne, Arşe, Ekme, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Enam, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Eşek, Eşme, Gale, Gark, Gele, Gene, Gram, Grek, Gren, Kale, Kame, Kare, Kaşe, Keka, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ark, Arş, Aşk, Ege, Eke, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gam, Gar, Gem, Gen, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Lak, Lam, Lan, Leş, Mal, Maş, Men, Nal, Nam, Nan, Nar, Nem, Ram, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ge, Ke, La, Le, Me, Ne, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.