KANDİLLİK (TDK)


1 . Kandillerin konulduğu yer.
2 . sıfat Kandil günü ile ilgili.

Kandillik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KANDİL Nedir?


1 . İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı: "Gece kandili birdenbire sönmüş, oda zifirî karanlık kesilmişti."- Ö. Seyfettin.
2 . Kandil gecesi.
3 . argo Çok sarhoş.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A D K K L L N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kandillik,

8 Harfli Kelimeler

Kandilli,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Laiklik,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Diklik, İllaki, Kandil, Kildan, Klinik, Ladini,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Dakik, Dilli, Dinli, İlkin, Kikla, Killi, Kinik, Kinli, Ladik, Ladin, Lakin, Nakil, Nakli,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Akik, Akil, Akli, Alil, Dank, Dini, Dink, İdil, İkna, İlan, İlik, İlla, İnak, İnal, İndi, İnik, Kail, Kain, Kani, Klan, Klik, Laik, Lain, Lika, Link, Nail, Nida,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ani, Dal, Dik, Dil, Din, İka, İki, İla, İlk, İni, Kak, Kal, Kan, Kik, Kil, Kin, Lak, Lal, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, İl, İn, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.