KANCALIKURT (TDK)

İpsiler familyasından
10 mm. boyunda, ağzı çift çengelli, incebağırsaklarda yaşayan asalak solucan.

Kancalıkurt kelimesi baş harfi K son harfi T olan bir kelime. Başında K sonunda T olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi R , onbirinci harfi T . Başı K sonu T olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASALAK Nedir?


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

ÇENGELLİ Nedir?

Çengeli olan veya ucu çengel biçiminde olan: "Odada ne kordon ne çengelli çiviye benzer bir şey ele geçirememiştim."- R. N. Güntekin.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCEBAĞIRSAK Nedir?

Sindirim borusunun mideden kalınbağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü.

İPSİLER Nedir?

İpsi solucanlar.

SOLUCAN Nedir?

Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A C I K K L N R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kantarlık,

8 Harfli Kelimeler

Akranlık, Aktarlık, Kanalcık, Kantarcı, Kantarlı, Karanlık, Katrancı, Katranlı, Kulaktan, Kurtalan,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Aklınca, Arkalık, Ataklık, Cırtlak, Curnata, Kakırca, Kalınca, Kanatlı, Kancalı, Karakul, Karalık, Karaltı, Karınca, Kartlık, Kıracak, Kıranta, Kucakta, Kuklacı, Kuralcı, Kurnalı, Takınak, Taklacı, Talancı, Taraklı, Turancı, Turanlı, Turnacı,

6 Harfli Kelimeler

Acırak, Alucra, Anacık, Anacıl, Analık, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arıcak, Arkalı, Atalık, Cakalı, Cırlak, Cırnak, Kalkan, Kaltak, Kancık, Kancıl, Kancur, Kantar, Karacı, Karalı, Karlık, Karluk, Kartal, Kartlı, Kartuk, Katrak, Katran, Kılcan, Kıraat, Kırnak, Kralcı, Kuracı, Kuralı, Lakacı, Narcıl, Natıka, Natura,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aklan, Aklık, Akran, Aktar, Alkan, Altık, Altın, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Antlı, Aracı, Arkıt, Artık, Artın, Canlı, Carlı, Carta, Cukka, Cunta, Iltar, Itlak, Kalak, Kalan, Kalcı, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanca, Kanık, Kanıt, Kanka, Kanlı, Karık, Karın, Karlı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acul, Acun, Acur, Akak, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akur, Akut, Alan, Alık, Alın, Altı, Anal, Anca, Anık, Anıt, Anka, Anut, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Caka, Cana, Cart, Cılk, Cırt, Cura, Irak, Kaka, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Can, Car, Cık, Cuk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kul, Kur, Kut, Lak, Lan, Nal, Nar, Nur, Run, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.