KANATSIZLAR (TDK)

Böcekler sınıfının kanatsız olan en ilkel biçimlerini kapsayan alt sınıfı.

Kanatsızlar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi R . Başı K sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

KANATSIZ Nedir?

Kanadı olmayan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A A A I K L N R S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kanatsızlar,

10 Harfli Kelimeler

Nakaratsız,

9 Harfli Kelimeler

Katransız, Nakaratlı, Sarıkanat,

8 Harfli Kelimeler

Alakasız, Ankaralı, Aralıkta, Astarlık, Kalastra, Kanatsız, Kantarlı, Kastarlı, Katranlı, Nazarlık, Saklantı, Sanatkar, Tanrısal, Taraksız,

7 Harfli Kelimeler

Alakart, Alkarna, Anıtsal, Arkasız, Astarlı, Azatlık, Iskarta, Kanasta, Kanatlı, Karaltı, Karasal, Karınsa, Kartsız, Kıranta, Latasız, Nakarat, Sanatlı, Santral, Sırtlan, Taksalı, Taraklı, Taraksı, Zırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Aksata, Altsız, Analık, Anasıl, Anasır, Anasız, Anısal, Ankara, Anlatı, Antsız, Araklı, Aralık, Arantı, Arasat, Arasız, Arasta, Arkalı, Arslan, Asalak, Atalık, Azatlı, Irksal, Kanaat, Kanara, Kanata, Kansız, Kantar, Karalı, Karsız, Karslı, Kartal, Kartlı, Kasalı, Kasara, Kastar, Katana, Katran, Kazalı, Kazara, Kıraat,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aklan, Akran, Aksan, Aktar, Alaka, Alaza, Alkan, Altık, Altın, Altız, Analı, Anlak, Anlık, Ansız, Antlı, Anzak, Araka, Arıza, Arkıt, Arsız, Artık, Artın, Askat, Asklı, Aslan, Aslık, Astar, Atlas, Azlık, Iltar, Iskat, Islak, Istar, Itlak, Kalan, Kalas, Kalın, Kalıt,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alaz, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anız, Anka, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Azar, Azat, Azık, Irak, Iska, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Arz, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kal, Kan, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kız, Lak, Lan, Laz, Nal, Nar, Nas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, At, Az, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.