KANATLANDIRMAK (TDK)

Çok sevinmesine sebep olmak: "Okşayıcı gözlerle çocuk gönüllerimizi kanatlandırıyordu."- Y. Z. Ortaç.

Kanatlandırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAT Nedir?


1 . Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: "Kuşun kanatlarını kısıp bir taş parçası gibi yere süzüldüğü gözümün önündedir."- M. Ş. Esendal.
2 . Balıklarda yüzgeç.
3 . Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey.
4 . Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı: "Bir müddet kapı kanatlarının kenarlarını okşarcasına yokladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Yan, taraf: "Perde kanadı."- .
6 . Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri: "Partinin sol kanadı."- .
7 . Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol: "Yel değirmeni kanadı."- . "Pervane kanadı."- .
8 . Angıç.
9 . askerlik Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah: "Ordunun sağ kanadı."- .
10 . spor Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol uçlarında yer alan oyuncular.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNME Nedir?

Sevinmek işi.

A A A A D I K K L M N N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kanatlandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Kanatlandırma,

12 Harfli Kelimeler

Kanlandırmak, Katlandırmak, Katranlanmak, Tırnaklanmak,

11 Harfli Kelimeler

Ardaklanmak, Kanatlanmak, Kanıtlanmak, Kanlandırma, Kantarlamak, Katarlanmak, Katlandırma, Katranlamak, Katranlanma, Tırnaklamak, Tırnaklanma,

10 Harfli Kelimeler

Adaklanmak, Aktarılmak, Araklanmak, Ardaklanma, Arıklatmak, Arkalanmak, Artakalmak, Artıklamak, Kaldırtmak, Kanatlanma, Kanıklanma, Kanıtlamak, Kanıtlanma, Kantarlama, Karalanmak, Karalatmak, Karınlamak, Katarlamak, Katarlanma, Katkılanma, Katranlama, Kınalanmak, Takırdamak, Tanıklamak, Taraklamak, Tırnaklama,

9 Harfli Kelimeler

Adaklamak, Adaklanma, Akkaraman, Aktarılma, Aktarmalı, Aldırtmak, Anıklamak, Araklamak, Araklanma, Aralanmak, Aralatmak, Aranılmak, Aratılmak, Arıklamak, Arıklatma, Arılanmak, Arkalamak, Arkalanma, Artakalma, Artıklama, Atarkanal, Atkılamak, Daraltmak, Darıltmak, Dırlanmak, Kakalanma, Kakırdama, Kaldırmak, Kaldırtma, Kanaatkar, Kandırmak, Kanırtmak, Kanıtlama, Kanlanmak, Kantarlık, Karalamak, Karalanma, Karalatma, Karamanlı, Karıklama,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adlanmak, Aklanmak, Akmantar, Akranlık, Aktarlık, Aktarmak, Alakadar, Aldanmak, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anıklama, Anırtmak, Ankaralı, Anlatmak, Araklama, Aralamak, Aralanma, Aralatma, Aralıkta, Aranılma, Aratılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arkalama, Arlanmak, Atkılama, Atlanmak, Dalanmak, Dalkıran, Damatlık, Daralmak, Daraltma, Darılmak, Darıltma, Dırlanma,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adatmak, Adlanma, Akıtmak, Aklamak, Aklanma, Aklımda, Aktarım, Aktarma, Alakart, Alamana, Alarmak, Aldanma, Aldatma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Almanak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Aralama, Aranmak, Aratmak, Ardılma, Arılama, Arınmak, Arıtmak, Arkalık, Arlanma, Ataklık, Atanmak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Adatma, Akdarı, Akıtma, Aklama, Alarma, Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anamal, Anılma, Anında, Anırma, Ankara, Anlama, Anlatı, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arantı, Aratma, Arınma, Arıtma, Arkalı, Armada, Armalı, Artmak, Atalık, Atamak, Ataman, Atanma, Atılma, Atlama, Dalama, Dalmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Aktar, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artım, Artın, Artma, Atama, Atmak, Atmık,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nan, Nar, Ram, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.