KANALİZASYON (TDK)

Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke: "Az kalsın kanalizasyona gidecektim, bağırıyorum bağırıyorum işiten yok."- S. F. Abasıyanık.

Kanalizasyon kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi Y , onbirinci harfi O , onikinci harfi N . Başı K sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACILIĞIYLA Nedir?

Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla: "Ben bu işi Ahmet'in aracılığıyla yaptırdım."- .

ATIK Nedir?

Süt ve yoğurt çalkalamaya yarayan küçük yayık.

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIR Nedir?


1 - Göğüs.
2 - Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında göğüs bölgesi içinde bulunan organların ortak adı, °ahşa.
3 - Bayır, yamaç.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DÖŞEM Nedir?

Tesisat: "Elektrik döşemi. Sıcak su döşemi."- .

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAL Nedir?


1 . Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu: "Süveyş Kanalı."- . "Panama Kanalı."- .
2 . Telefon, telgraf, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
3 . Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.
4 . anatomi İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.
5 . coğrafya İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz: "Mozambik Kanalı."- .

KANALİZASYON Nedir?

Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke: "Az kalsın kanalizasyona gidecektim, bağırıyorum bağırıyorum işiten yok."- S. F. Abasıyanık.

LAĞIM Nedir?


1 . Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz.
2 . tarih Düşmanın kale duvarlarını yıkmak veya düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol: "Eğrikapı, girmek için başlıca bir hedef olmuştu, oradan lağımlarla suru yıkmaya girişilmişti."- Y. K. Beyatlı.

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

ŞEBEK Nedir?


1 . Genellikle Afrika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, uzun veya kısa kuyruklu türleri olan maymun.
2 . sıfat, mecaz Çirkin ve arsız (kimse).

ŞEBEKE Nedir?


1 . Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ.
2 . Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı.
3 . mecaz Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimselerin tümü: "Bütün dünyaya eroin gönderen geniş bir şebekenin peşindeydiler."- R. Enis.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

A A A K L N N O S Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kanalizasyon,

7 Harfli Kelimeler

Aksiyon, Ankiloz, Aynakol, İnaksal, Kalinos, Kaynana, Lazanya, Yazanak,

6 Harfli Kelimeler

Akasya, Aksona, Alanya, Alyans, Analiz, Ananas, Anason, Asalak, Azonal, İlkyaz, Kalyon, Kanyon, Kaolin, Nakisa, Naylon, Nisyan, Noksan, Olanak, Oysaki, Sanayi, Saykal, Siklon, Sinyal, Yakaza, Yalaka,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aksan, Akson, Alaka, Alaza, Alkan, Alyan, Alyon, Anlak, Anons, Anyon, Anzak, Aslan, Aylak, Aynaz, Azoik, İnsan, İnzal, İskan, İsyan, Kalan, Kalas, Kalay, Kalya, Kanal, Kanon, Kayan, Kazan, Kolan, Kolay, Kolza, Konsa, Konya, Kozan, Lakin, Lakoz, Laski, Lisan, Liyan,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akis, Akli, Aksi, Alan, Alay, Alaz, Anal, Anka, Asal, Asil, Asla, Asli, Asya, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaz, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Azil, Azol, İkaz, İkna, İkon, İlan, İnak, İnal, İnan, İsal, İyon, İzan, Kail, Kain, Kala, Kana, Kani,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ali, Alo, Ana, Ani, Asa, Asi, Ask, Aya, Ayn, Aza, İka, İla, İlk, İsa, Kal, Kan, Kas, Kay, Kaz, Kil, Kin, Kol, Koy, Koz, Lak, Lan, Laz, Lok, Nal, Nan, Nas, Naz, Ona, Ons, Oya, Sak, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Ay, Az, İl, İn, İs, İz, Ki, La, Ok, Ol, On, Oy, Si, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.