KANITLANDIRMAK (TDK)

Bir düşünceyi, bir savı yeterli delillerle doğrulamak, belgelemek ve açıklamak.

Kanıtlandırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAMA Nedir?

Açıklamak işi, izah: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.

AÇIKLAMAK Nedir?


1 . Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek.
2 . Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek: "Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı."- .
3 . Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.
4 . Açıkça söylemek, ifşa etmek: "Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını da ilk defa açıkladı."- T. Buğra.
5 . Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

BELGELEMEK Nedir?

Bir olgunun doğru olduğunu belge ile göstermek, ortaya çıkarmak, tevsik etmek.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİL Nedir?


1 . İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare: "Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu."- P. Safa.
2 . hukuk, mantık Kanıt: "Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş (deli:li) Kılavuz, rehber.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRULAMA Nedir?


1 . Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon.
2 . felsefe Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü.

DOĞRULAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak, desteklemek, gerçeklemek, teyit etmek, tasdik etmek: "Olup bitenler ve başka kaynaklardan alınan haberler Ali Yusuf'u daima doğruluyordu."- T. Buğra.
2 . felsefe Bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla olayları inceleyip araştırmak.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

YETERLİ Nedir?


1 . Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.
2 . Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.
3 . Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan: "Yeterli çadırları var mı?"- M. Yesari.

A A A D I I K K L M N N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kanıtlandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Kanıtlandırma,

12 Harfli Kelimeler

Kanlandırmak, Katlandırmak, Tırnaklanmak,

11 Harfli Kelimeler

Kalkındırma, Kandırılmak, Kanıtlanmak, Kanlandırma, Katlandırma, Tırnaklamak, Tırnaklanma,

10 Harfli Kelimeler

Aktarılmak, Arıklatmak, Artıklamak, Kaldırtmak, Kandırılma, Kanıklanma, Kanıtlamak, Kanıtlanma, Karınlamak, Katkılanma, Kıkırdatma, Kıldırtmak, Kınalanmak, Kıtırdamak, Lıkırdamak, Randımanlı, Takırdamak, Tanıklamak, Tıkırdamak, Tırnaklama,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılma, Aktarmalı, Aldırtmak, Anıklamak, Aranılmak, Aratılmak, Arıklamak, Arıklatma, Arılanmak, Arıtılmak, Artıklama, Atkılamak, Daraltmak, Darıltmak, Dırlanmak, Kakırdama, Kaldırmak, Kaldırtma, Kandırmak, Kanırtmak, Kanıtlama, Kanlanmak, Kantarlık, Karamanlı, Karıklama, Karınlama, Karlanmak, Kartalmak, Katıklama, Katlanmak, Kıkırdama, Kıldırmak, Kıldırtma, Kınalamak, Kınalanma, Kırıklama, Kırklanma, Kıtıklama, Kıtırdama, Lıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Akıtmalı, Aklanmak, Akmantar, Akranlık, Aktarlık, Aktarmak, Aldanmak, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anıklama, Anırtmak, Ankaralı, Anlatmak, Aralıkta, Aranılma, Aratılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arıtılma, Arlanmak, Atkılama, Atlanmak, Dalanmak, Dalkıran, Damatlık, Daralmak, Daraltma, Darılmak, Darıltma, Dırlanma, Iralamak, Kadınana, Kadınlık, Kalandır, Kaldıran,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adatmak, Adımlık, Adlanma, Akıtmak, Aklamak, Aklanma, Aklımda, Aktarım, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aldanma, Aldatma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Almanak, Andırın, Andırma, Anıklık, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Aranmak, Aratmak, Ardılma, Arıklık, Arılama, Arınmak, Arıtmak, Arkalık, Arlanma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Adatma, Akdarı, Akıntı, Akıtma, Aklama, Alarma, Alındı, Alınma, Alıntı, Amalık, Amanın, Analık, Anamal, Anılık, Anılma, Anında, Anırma, Anırtı, Anıtlı, Ankara, Anlama, Anlatı, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arantı, Aratma, Arılık, Arınma, Arıtım, Arıtma, Arkalı, Armada, Armalı, Artmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Aktar, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artım, Artın, Artma, Atama, Atılı, Atmak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nan, Nar, Ram, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.