KANÇILAR (TDK)

Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli.

Kançılar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı K sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELÇİ Nedir?


1 - Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, ºsefir.
2 - Bir uzlaşma sağlamak ya da iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
3 - Yalvaç, peygamber, ºresul.

ELÇİLİK Nedir?


1 . Elçi olma durumu.
2 . Elçinin görevi veya makamı, sefirlik, sefaret: "Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor."- A. İlhan.
3 . Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane: "Elçilik denen bu konakta bir nevi iç güveyi hayatı sürüyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

EVRAK Nedir?


1 - Resmi yazı, belge.
2 - Evrakla ilgili olan şey.
3 - Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KONSOL Nedir?


1 . Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli, dolaplı mobilya: "Mektupları götürmüş konsolun üzerine koyuyordu."- T. Buğra.
2 . mimarlık Yalnız bir yanındaki dayanak tarafından taşınan, diğer bölümleri boşlukta olan yatay yapı ögesi: "Konsol kiriş."- .

KONSOLOS Nedir?

Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender: "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı."- N. Cumalı.

KONSOLOSLUK Nedir?


1 . Konsolos olma durumu.
2 . Konsolosun makamı veya görevi, şehbenderlik: "Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir."- S. F. Abasıyanık.
3 . Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane: "Bu Şadi ne yapar yapar, İstanbul'daki bütün yabancı konsoloslukların kokteyline, yemeğine kendini davet ettirmenin bir kolayını bulur."- H. Taner.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A I K L N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kançılar,

7 Harfli Kelimeler

Anaçlık, Arkalıç,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Analık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arkalı, Çalkar, Çarklı, Çarlık, Çınlak, Irakça, Kalçın, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklan, Akran, Alçak, Alkan, Alnaç, Analı, Anlak, Anlık, Arkaç, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakın, Çakır, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalkı, Çanak, Çanlı, Çarık, Çarka, Çıkan, Çıkar, Çıkra, Çınar, Çırak, Kaçar, Kaçlı, Kalan, Kalça, Kalıç, Kalın, Kanal, Kanlı, Karın, Karlı,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açkı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anaç, Anal, Anık, Anka, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıra, Irak, Kaça, Kaçı, Kala, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Kırç, Klan, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Çak, Çal, Çan, Çar, Çın, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.